suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Muut viittomakieliset aineistot

Tälle sivulle on koottu linkkejä verkkosivuille, joille virastot, ministeriöt ja järjestöt ovat tuottaneet viittomakielisiä aineistoja. Aineistojen aiheet vastaavat Suomi.fin tietosisältöjen aiheita. 

Organisaatiot vastaavat itse verkkosivujensa ja YouTube-kanaviensa sisällöstä.

Yritykselle ja työntekijälle

Yritystä! hankkeen tietopaketti yrittäjälle Kuurojen Liitto

Työelämän tietopaketti Kuurojen Liitto

Sosiaalinen turva

Kelan tuet kootusti Kela

Terveys ja sairaanhoito

Tietoa eri riippuvuuksista Sininauhaliitto

Oikeudet ja velvollisuudet

Jos joudut rikoksen uhriksi Oikeusministeriö

Oikeusasiamiehen tehtävät Eduskunnan oikeusasiamies

Kielelliset oikeudet Oikeusministeriö

Perustuslaki Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuus Yhdenvertaisvaltuutettu

Talouden hoitaminen

Tietoa kuluttajanoikeuksista  Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kulttuuri ja vapaa-aika

Kuurojen kulttuuriperintö Kuurojen museo

Kirkko ja viittomakieliset Suomen evankelis-luterilainen kirkko