suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Hautajaiset

Hautausjärjestelyistä voi huolehtia vainajan avio- tai avopuoliso, perillinen, muu läheinen tai ystävä. Läheiset voivat järjestää hautajaiset itse tai ostaa palvelun kokonaan tai osittain hautaustoimistolta. Hautauskustannukset maksetaan vainajan eli kuolinpesän varoista.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Hautaamistavan valinta

Vainaja on haudattava tai tuhkattava ilman aiheetonta viivytystä. Omaisten tulee kunnioittaa järjestelyissä vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Hautajaisia järjestävän muistilista

Ohjeita hautajaisjärjestelyjen eri vaiheisiin. Läheiset voivat järjestää hautajaiset itse tai ostaa palvelun hautaustoimistolta.

Kuolinpesä vastaa hautauskustannuksista

Hautauskustannukset maksetaan vainajan eli kuolinpesän varoista.