suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Yrityksen ympäristövastuu

Yrityksen ympäristövastuu tarkoittaa yrityksen ympäristövaikutusten tuntemista ja niiden hallintaa. Ympäristöasiat voivat olla yrityksellesi kilpailutekijä, jolla se erottuu markkinoilla muista yrityksistä. 

Onnistunut ympäristöasioiden hallinta edellyttää yritykseltäsi järjestelmällistä suunnittelua, ohjausta ja seurantaa. 

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Ympäristövastuullinen yritys

Yrityksesi on ympäristövastuullinen, kun se hallitsee ympäristövaikutuksensa. Hae ympäristölupaa, jos ympäristö voi vaarantua yritystoimintasi takia.

Ympäristöriskien hallinta

Ympäristöriskejä voi syntyä yrityksesi toiminnan kaikissa vaiheissa. Panosta riskien hallintaan huolellisesti laatimalla siitä tarkat suunnitelmat.

Energiatehokkuus

Energiatehokkaassa yritystoiminnassa kuluu vain vähän energiaa. Voit hyödyntää energiatehokkuuden parantamisessa energiakatselmusta tai ESCO-palvelua.

Ympäristöjärjestelmät

Ympäristöjärjestelmällä hallitset yrityksesi ympäristöasioita kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti. Noudata halutessasi ISO 14001 -standardia.

Tuottajavastuu

Tuottajavastuun mukaan yrityksen tulee järjestää tiettyjen tuotteidensa jätehuolto tai kierrätys, kun kuluttaja poistaa tuotteen käytöstä.