suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tuotteen laatu

Laadulla tarkoitetaan kaikkia tuotteen piirteitä tai ominaisuuksia, joilla tuote täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Kun tuotteesi on korkealaatuinen, ovat asiakkaasi tyytyväisiä ja asiakassuhteesi pitkäaikaisia. Laadunhallintajärjestelmällä on tarkoitus luoda yritykseesi sellaisia käytäntöjä, joiden avulla voit toteuttaa asiakkaidesi laatuun liittyviä vaatimuksia.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Asiakastyytyväisyys ja laatu

Asiakastyytyväisyyden avaintekijöitä ovat tuotteen laatu ja hinta sekä hyvä asiakaspalvelu. Seuraa asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti.

Laadunhallintajärjestelmä

Laadunhallintajärjestelmällä voit ohjata yrityksesi kehitystä laatuun liittyvissä asioissa ja tehostaa yrityksesi resurssien käyttöä.