suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Konkurssin raukeaminen ja julkisselvitys

Konkurssi voi raueta, jos

  • konkurssipesässä ei ole tarpeeksi rahaa konkurssimenettelyn kustannuksiin eikä kukaan velkojista halua maksaa niitä
  • velkojat eivät saisi tarpeeksi varoja pesästä.

Ennen kuin pesänhoitaja esittää konkurssin raukeamista tuomioistuimelle, hän tiedottaa asiasta velkojille, konkurssiasiamiehelle ja yrityksellesi. Velkojien tulee päättää, maksavatko ne kustannukset normaalin konkurssimenettelyn jatkamiseksi. Konkurssiasiamiehen taas tulee harkita, pitäisikö konkurssia jatkaa julkisselvityksenä.

Jos tuomioistuin päättää, että konkurssi raukeaa, konkurssimenettely lakkaa ja yrityksesi lopetetaan. Jos kyseessä on osakeyhtiö, Patentti- ja rekisterihallitus poistaa sen kaupparekisteristä automaattisesti. Muiden yhtiömuotojen tapauksessa ilmoita asiasta kaupparekisteriin.

Raukeavassa konkurssipesässä voi olla hieman varoja. Tällöin ulosottomies ulosmittaa sen omaisuuden, jota ei tarvita konkurssimenettelyn kustannusten ja pesän muiden velkojen maksamiseen.

Julkisselvitys

Konkurssi ei aina raukea varojen puutteeseen, vaan sitä voidaan jatkaa julkisselvityksenä. Syynä voi olla, että yrityksesi toimintaa tulee selvittää lisää. Julkisselvityksen tärkeimpiä tavoitteita on talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjunta.

Esityksen julkisselvityksestä tekee konkurssiasiamies ja päätöksen antaa tuomioistuin. Julkisselvityksessä konkurssimenettely jatkuu konkurssiasiamiehen valvonnassa. Selvityksen kustannukset maksetaan valtion varoista siltä osin kuin pesän omat varat eivät riitä.

Konkurssiasiamies määrää julkisselvittäjäksi yleensä henkilön, joka toimi alun perin konkurssissa pesänhoitajana. Julkisselvittäjä huolehtii konkurssipesän hallinnosta ja käytännön asioista. Konkurssiasiamies ja julkisselvittäjä sopivat yhdessä, miten julkisselvitys toteutetaan.

Julkisselvitys päättyy, kun julkisselvittäjä antaa konkurssiasiamiehelle lopputilityksen. Samalla yrityksesi lopetetaan.

Julkisselvitys voi päättyä myös konkurssipesän hallinnon palauttamiseen velkojille.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 20.5.2021