suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

Maa- ja metsätalousministeriö johtaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön politiikkaa. Ympäristöministeriön toimialaan kuuluu luonnonsuojelulaki, jonka perusteella osa kasveista ja eläimistä on määritelty rauhoitetuiksi eli erityisen suojelun piiriin. Metsähallitus hoitaa valtion omistamia maa- ja vesialueita. Ruokavirasto tutkii ja valvoo elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä.