suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Työsuhdeasiat

Työntekoa säätelevät laki, työehtosopimukset ja työpaikoilla tehdyt sopimukset. Laissa säädetään muun muassa työajasta ja työsuojelusta yleisellä tasolla. Työ- ja virkaehtosopimukset sisältävät yksityiskohtaisemmat säännökset. Työnantaja vastaa terveellisistä ja turvallisista työolosuhteista. Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue antaa neuvontaa ja vastaa työsuojelun valvonnasta.