suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Henkilöstö- ja palkkahallinto

Valtion ja kuntien virkamiehet ja työntekijät on valittava laissa säädetyin perustein ja menettelyin. Usein viran kelpoisuusvaatimukset, kuten vaadittava koulutus, on säädetty laissa. Viranhaltijan tai työntekijän rekrytoinnin on oltava avointa ja perustuttava hakijoiden ansioiden läpinäkyvään vertailuun. Tehtävään on valittava pätevin hakija.