suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Demokratia

Suomessa on käytössä edustuksellinen demokratia, jossa kansalaiset valitsevat päätöksentekijät keskuudestaan vaaleilla. Vaalien järjestelyistä vastaa ensisijaisesti oikeusministeriö. Kunnilla on laaja vastuu vaalien toteutuksesta. Oikeusministeriö seuraa ja edistää kansalaisten osallistumisoikeuksien ja kielellisten oikeuksien toteutumista. 

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu.