suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Rakennettu ympäristö

Rakennetun ympäristön hallinnosta vastaa ylimpänä ympäristöministeriö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, valvoo ARA-asuntokannan käyttöä ja tuottaa tietoa asumisesta. Kunta myöntää rakennusluvat ja laatii yleis- ja asemakaavat. Maakunnan liitto vastaa maakuntakaavasta. Kaavat laaditaan yhteistyössä niiden kanssa, joita asia koskee. Museovirasto palvelee viranomaisia ja yhteisöjä rakennusperinnön suojeluun, hoitoon, kehittämiseen ja restaurointiin liittyvissä kysymyksissä. Uudet suojelupäätökset tekee ELY-keskus ja vahvistaa ympäristöministeriö.