suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kartat ja paikkatiedot

Paikkatietoja tuottaa Maanmittauslaitos. Maastotietokanta sisältää rakennukset, liikenneverkot, vesistöt, maapeitteen, paikannimistön ja muita peruspaikkatietoja. Maanmittauslaitoksen tuottaman Suomi.fi-kartat-palvelun avulla viranomaiset voivat luoda karttapalveluja omille sisäisille ja ulkoisille verkkosivuilleen.

Väylävirasto ylläpitää tiekarttoja, liikennemääräkarttaa sekä karttaa, josta näkee matalat alikulut ja siltojen painorajoitukset. Merikartoituksesta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja lentokartoista Air Navigation Services Finland.