suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

Rajaa listaa


Mitä etsit

118 valtuusasiaa

Rajauksella: Henkilön valtuudet
 • Ajokorttien ja tieliikenteen henkilölupien neuvonta

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenne
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta saada henkilökohtaista neuvontaa ajokortteihin, kuljettajantutkintoihin, liikkumisesteisen pysäköintitunnuksiin sekä tieliikenteen henkilölupiin ja ammatillisiin pätevyyksiin liittyen.
 • Ajoneuvojen rekisteröinti

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa valtuuttajan ajoneuvojen rekisteröintiä, kuten
  • tehdä ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon valtuuttajan omistukseen tai hallintaan
  • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
  • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen
  • hoitaa ajoneuvojen rekisteröintitietojen korjauspyyntöjä
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella valtuuttajan tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ajoneuvon omistajanvaihdokseen liittyen
  • luoda varmenteen
  • tehdä luovutusilmoituksen, ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon
  • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
  • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen
  • hoitaa ajoneuvojen rekisteröintitietojen korjauspyyntöjä
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella valtuuttajan tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Ajoneuvon katsastusajan varaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta varata ja maksaa ajoneuvon katsastusajan.
 • Ajoneuvoveroasioiden hoitaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan ajoneuvoveroasioita, kuten
  • muuttaa ajoneuvoveron maksuerää
  • hakea vapautusta ajoneuvoverosta
  • siirtää voimassa olevan vapautuksen ajoneuvoverosta ajoneuvolta toiselle
  • päättää voimassa olevan vapautuksen ajoneuvoverosta
  • hakea ajoneuvojen verovelkatietoja
  • ilmoittaa tilinumero ajoneuvoveron palautusta varten
  • ilmoittaa kuorma-auton vetolaitteen käytöstä tai käyttämättömyydestä
  • hakea polttoainemaksusta vapauttamista (organisaatiot)
  • maksaa ajoneuvoveroa
  • hakea ajoneuvoveron verovelvollisuuden siirtoa
  • sopia ajoneuvoveron laskutuksesta
  • katsella valtuuttajan ajoneuvovero- ja verovapautustietoja
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella valtuuttajan perustietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Alusten omavalvonnan ja katsastuspuutteiden korjausten ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
  • tehdä omavalvontailmoituksen aluksen katsastuksesta
  • ilmoittaa katsastuksessa löydetyt puutteet korjatuiksi
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella organisaation tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Apteekkiasiointi

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Lääkkeet ja apteekit
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida apteekissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi:
  • noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
  • pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista
  • pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle
  • antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa
  • pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä.
 • Arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoitukset

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään ja hoitaa erityisjärjestelmään liittyviä veroasioita.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Arvonlisäveron palautushakemus EU-maihin

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ja muokata muihin EU-maihin lähetettäviä arvonlisäveron palautushakemuksia ja katsella saapuneita tiedoksiantoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Asevelvollisen palveluskelpoisuuden muutoksesta ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö
  Maanpuolustus
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa asevelvollisen palveluskelpoisuuden muutoksesta.
 • Asumisoikeuden järjestysnumeron hakeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Asuminen ja rakentaminen
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea asumisoikeuden järjestysnumeroa.
 • Asunnon korjausavustuksen hakeminen

  Valtuusasia
  henkilö
  Asuminen ja rakentaminen
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea avustusta asunnon korjaamiseen.
 • Autoveroasioiden hoito

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa Suomessa ensimmäistä kertaa rekisteröitävien tai käyttöönotettavien ajoneuvojen verotukseen liittyviä asioita, kuten
  • tehdä autoveroilmoituksia ja vastata lisäselvityspyyntöihin
  • katsella autoveropäätöksiä
  • hakea autoveron vientipalautusta
  • tehdä esittelyajoneuvojen käyttöönottoilmoituksia.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Avustushakemuksen tekeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Järjestöavustukset
  8 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella avustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.
 • Elintarvikkeiden, eläintautien, kasvien, lannoitteiden ja rehujen laboratoriotutkimusten tilaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata eläin- ja kasvitauteja, elintarvikkeita, rehuja, lannoitteita ja kasveja koskevia laboratioriotutkimuksia ja vastaanottaa tutkimusvastauksia.
 • Eläintaudeista ja mikrobilääkkeiden käytöstä ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa eläintaudeista sekä mikrobilääkkeiden käytöstä ja luovuttamisesta.
 • Eläintenpitokieltorekisteriotteen tilaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Tietopalvelut
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata otteen eläintenpitokieltorekisteristä.
 • Eläintenpitäjän tietojen katselu ja ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella, ilmoittaa ja muuttaa eläintenpitämiseen, pitopaikkoihin ja haaskapaikkoihin liittyviä tietoja.
 • Eläkeasioiden hoitaminen

  Valtuusasia
  henkilö
  Eläkkeet
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi työ- ja kansaneläkkeisiin sekä työeläkekuntoutukseen ja perhe-eläkkeeseen liittyen asioida eläkeasiassa, kuten:
  • hakea eläkettä
  • ilmoittaa lisätietoja
  • nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
  • tarkastella työhistoriatietoja
  valtuuttajan puolesta.
  Valtuudella ei voi muuttaa maksussa olevan eläkkeen maksuyhteystietoa.
  Valtuudella ei voi toimittaa ulkomailla asuvan eläkkeensaajan asumisilmoitusta tai eläkettä ulkomaalta saavan elossaolotodistusta.
 • Erikoiskuljetuslupien hakeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenteen luvat
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta erikoiskuljetuslupaa ja asioida erikoiskuljetuslupa-asioissa.