suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

344 valtuusasiaa
Mitä etsit: Yrityksen valtuudet

Rajaa listaa

Kirjoita hakusana
Kirjoita asiakategorian nimi

Mitä etsit
 • Veroasioiden hoito

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan veroasioita ja saada valtuuttajan verotietoja.
  • Organisaation veroasiat.
  • Yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta henkilökohtaiset ja elinkeinotoiminnan veroasiat.
  • Henkilön osalta henkilökohtaiset veroasiat.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Veroilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Verojen, tullien ja viranomaisen määräämien maksujen oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida verojen, tullien ja viranomaisen määräämien maksujen oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vesihuoltolaitoksen perus- ja vuositietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella vesihuoltolaitoksen perus- sekä vuositietoja.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vesihuoltolaitoksen perus- ja vuositietojen sekä henkilö- ja paikkatietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella vesihuoltolaitoksen perus- ja vuositietoja sekä henkilö- ja paikkatietoihin liittyviä tietoja.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vesihuoltolaitoksen tietojen toimittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa tai päivittää vesihuoltolaitoksen perus- ja vuositietoja sekä henkilö- ja paikkatietoihin liittyviä tietoja.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vesihuoltoluvan hakeminen tiealueelle

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenteen luvat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa vesi- tai viemärijohdon sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida vesihuollon lupa-asioissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteröinti

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Vesikulkuneuvot ja alukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteri-ilmoituksia.
  Asiointikanavat:
 • Vientitakuuasiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Talous ja rahoitus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea vientitakuita sekä hoitaa myönnettyihin vientitakuisiin liittyviä asioita, kuten tehdä vienti-ilmoituksia tai hakea muutosta takuuehtoihin.
  Asiointikanavat:
 • Virkamiesten nimittämisen ja virkasuhteiden oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida valtion, kuntien ja kirkkojen virkamiesten nimittämistä ja virkasuhteita koskevaan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain mukaisten velvoitteiden oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ympäristöluvan ja tai vesitalousluvan hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Ympäristöasiat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristöluvan ja/tai vesitalousluvan hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
 • Ympäristön-, luonnon- ja rakennussuojelun oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida ympäristön-, luonnon ja rakennussuojelun oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisten asioiden raportointi

  Valtuusasia
  yritys
  Ympäristöasiat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisten asioiden raportointia valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Ympäristöterveydenhuolto
  Tällä valtuudella voi valtuuttajan puolesta katsella ympäristöterveydenhuollon toimipaikkojen tietoja, tehdä ilmoituksen toiminnan aloittamisesta, keskeyttämisestä, lopettamisesta, uudelleen aloittamisesta ja toimijan vaihtumisesta.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ympäristöön liittyvien valtionavustusten hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Valtionavustukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa ympäristön, kulttuuriympäristön, vesistön sekä vesien- ja merenhoidon valtionavustusten hakemiseen liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
 • Yrityksen laina- tai takauspäätöksen vastaanottaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Talous ja rahoitus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta vastaanottaa yrityslaina- tai takauspäätöksen ja hyväksyä tai hylätä siihen liittyvän tarjouksen.
  Asiointikanavat:
 • Yrityksen lainan tai takauksen hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Talous ja rahoitus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea yritykselle lainaa tai takausta.
  Asiointikanavat:
 • Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Tiedonkeruu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta vastata yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Yritysrahoituksen hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Valtionavustukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa yritysrahoitushakemuksiin sekä niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat: