suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Rajauksella 463 valtuusasiaa

Valtuusasiat

Rajaa listaa


Mitä etsit

463 valtuusasiaasivu 1/24

Rajauksella: Yrityksen valtuudet
 • ATP-todistuksen hakeminen elintarvikekuljetusvälineelle

  Valtuusasia
  yritys
  Liikenne
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa ATP-sopimuksen (Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus) mukaiseen sertifiointiin liittyviä asioita, kuten
  • hakea kuljetusvälineille ATP-todistuksia
  • täydentää ja muokata tehtyjä ATP-todistushakemuksia
  • selata käsiteltyjä ATP-todistushakemuksia.
 • Adoptioasioiden oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida adoptioasioiden oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Ahvenanmaan itsehallinnon oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida Ahvenanamaan itsehallintoa koskevaan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Ahvenanmaan tuonnin arvonlisäverotietojen ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Tuonti ja vienti
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ja katsella Ahvenanmaan verorajan ylittävään tuontiin liittyviä arvonlisäverotietoja.
 • Ajokorttien ja tieliikenteen henkilölupien neuvonta

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenne
  Henkilöä koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta saada henkilökohtaista neuvontaa ajokortteihin, kuljettajantutkintoihin, liikkumisesteisen pysäköintitunnuksiin sekä tieliikenteen henkilölupiin ja ammatillisiin pätevyyksiin liittyen.
 • Ajoneuvojen rekisteröinti

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  Henkilön taloutta koskeva
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa valtuuttajan ajoneuvojen rekisteröintiä, kuten
  • tehdä ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon valtuuttajan omistukseen tai hallintaan
  • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
  • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen
  • hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä hakemusasioita, kuten rekisteröintitietojen korjauspyyntöjä
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella valtuuttajan tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ajoneuvon omistajanvaihdokseen liittyen
  • luoda varmenteen
  • tehdä luovutusilmoituksen, ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon
  • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
  • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen
  • hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä hakemusasioita, kuten rekisteröintitietojen korjauspyyntöjä
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella valtuuttajan tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Ajoneuvokatsastajien koulutustietojen ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Liikenne
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ajoneuvokatsastajien perus- ja täydennyskoulutustietoja.
 • Ajoneuvon katsastusajan varaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta varata ja maksaa ajoneuvon katsastusajan.
 • Ajoneuvoveroasioiden hoitaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  Pankkitiliasioinnin mahdollistava
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan ajoneuvoveroasioita, kuten
  • muuttaa ajoneuvoveron maksuerää
  • hakea vapautusta ajoneuvoverosta
  • siirtää voimassa olevan vapautuksen ajoneuvoverosta ajoneuvolta toiselle
  • päättää voimassa olevan vapautuksen ajoneuvoverosta
  • hakea ajoneuvojen verovelkatietoja
  • ilmoittaa tilinumero ajoneuvoveron palautusta varten
  • ilmoittaa kuorma-auton vetolaitteen käytöstä tai käyttämättömyydestä
  • hakea polttoainemaksusta vapauttamista (organisaatiot)
  • maksaa ajoneuvoveroa
  • hakea ajoneuvoveron verovelvollisuuden siirtoa
  • hakea ajoneuvoveron laskutussopimusta
  • katsella valtuuttajan ajoneuvovero- ja verovapautustietoja
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella valtuuttajan perustietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Ajoneuvoverotuksen neuvonta

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenne
  Pankkitiliasioinnin mahdollistava
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta saada henkilökohtaista neuvontaa ajoneuvoverotukseen ja polttoainemaksuihin liittyvissä asioissa sekä ilmoittaa valtuuttajan tilinumeron.
 • Alkoholielinkeinon lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Sosiaali- ja terveydenhuolto
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida alkoholin valmistukseen, myyntiin ja anniskeluun liittyvissä asioissa, kuten
  • hakea käyttö-, valmistus-, ja tukkulupia
  • hakea vähittäismyynti- ja anniskelulupia
  • tehdä alkoholielinkeinoon liittyviä viranomaisilmoituksia ja -raportteja.
 • Alkoholielinkeinon viranomaisilmoitusten tekeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Sosiaali- ja terveydenhuolto
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä alkoholielinkeinoon liittyviä viranomaisilmoituksia ja -raportteja.
 • Alkoholielinkeinon viranomaisvalvonnasta ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Sosiaali- ja terveydenhuolto
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa tekemästään alkoholielinkeinon viranomaisvalvonnasta.
 • Alkoholiluvasta lausuminen ja alkoholielinkeinon viranomaisvalvonnasta ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Sosiaali- ja terveydenhuolto
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa lausunnon alkoholiluvasta ja ilmoittaa tekemästään alkoholielinkeinon viranomaisvalvonnasta.
 • Alusten omavalvonnan ja katsastuspuutteiden korjausten ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
  • tehdä omavalvontailmoituksen aluksen katsastuksesta
  • ilmoittaa katsastuksessa löydetyt puutteet korjatuiksi
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella organisaation tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Ammatti-ilmailun henkilölupien hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Ammattiliikenne
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
  • hakea ammatti-ilmailun henkilölupia, kuten ilma-aluksen miehistökorttia
  • ilmoittaa myönnetyistä pätevyyksistä, kuten matkustamomiehistön kelpoisuustodistuksesta.
 • Ampuma-aseiden ja yleisen järjestyksen oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida ampuma-aseita ja yleistä järjestystä koskevaan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Ansioihin perustuvien eläkemaksutietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön ansioihin perustuvia eläkemaksutietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Apteekkiasiointi

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Lääkkeet ja apteekit
  Henkilöä koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida apteekissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi:
  • noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
  • pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista
  • pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle
  • antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa
  • pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä.