suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

377 valtuusasiaa
Mitä etsit: Yrityksen valtuudet

Rajaa listaa

Kirjoita hakusana
Kirjoita asiakategorian nimi

Mitä etsit
 • ATP-todistuksen hakeminen elintarvikekuljetusvälineelle

  Valtuusasia
  yritys
  Liikenne
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa ATP-sopimuksen (Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskeva sopimus) mukaiseen sertifiointiin liittyviä asioita, kuten
  • hakea kuljetusvälineille ATP-todistuksia
  • täydentää ja muokata tehtyjä ATP-todistushakemuksia
  • selata käsiteltyjä ATP-todistushakemuksia.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Adoptioasioiden oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida adoptioasioiden oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ahvenanmaan itsehallinnon oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida Ahvenanamaan itsehallintoa koskevaan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ahvenanmaan tuonnin arvonlisäverotietojen ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Tuonti ja vienti
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ja katsella Ahvenanmaan verorajan ylittävään tuontiin liittyviä arvonlisäverotietoja.
  Asiointikanavat:
 • Ajoneuvojen rekisteröinti

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kulkuvälineet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiä, kuten
  • tehdä ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon
  • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
  • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen
  Asiointikanavat:
 • Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kulkuvälineet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ajoneuvon omistajanvaihdokseen liittyen luoda varmenteen ja tehdä luovutusilmoituksen.
  Asiointikanavat:
 • Ajoneuvon katsastusajan varaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kulkuvälineet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta varata ja maksaa ajoneuvon katsastusajan.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ajoneuvoveroasioiden hoitaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan ajoneuvoveroasioita, kuten
  • ilmoittaa ajoneuvoveron eräisyyden
  • hakea vapautusta ajoneuvoverosta
  • tulostaa verovelkatodistuksen
  • siirtää verovelvollisuustietoja.
  Asiointikanavat:
 • Alusten omavalvonnan ja katsastuspuutteiden korjausten ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kulkuvälineet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä omavalvontailmoituksen aluksen katsastuksesta sekä ilmoittaa katsastuksessa löydetyt puutteet korjatuiksi.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ampuma-aseiden ja yleisen järjestyksen oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida ampuma-aseita ja yleistä järjestystä koskevaan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ansioihin perustuvien eläkemaksutietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön ansioihin perustuvia eläkemaksutietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Apteekkiasiointi

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Lääkkeet ja apteekit
  Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida apteekissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi:
  • noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
  • pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista
  • pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle
  • antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa
  • pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Apteekkioikeuksien ja lääkemyynnin oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida apteekkioikeuksien ja lääkemyynnin oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoitukset

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään ja hoitaa erityisjärjestelmään liittyviä veroasioita.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Arvonlisäveron palautushakemus EU-maihin

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ja muokata muihin EU-maihin lähetettäviä arvonlisäveron palautushakemuksia ja katsella saapuneita tiedoksiantoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Arvopaperien säilytystietojen ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Viranomaisasiointi
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa tiedot arvopaperien säilyttämisestä.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Arvopaperisaamisten ja -velkojen raportointi

  Valtuusasia
  yritys
  Viranomaisasiointi
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa raportin arvopaperisaamisista ja -veloista.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Asevelvollisten henkilövaraamisesityksen tekeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Maanpuolustus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta laatia asevelvollisia koskevan henkilövaraamisesityksen.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Asevelvollisuuden ja siviilipalveluksen suorittamisen oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida asevelvollisuuden ja siviilipalveluksen suorittamista koskevaan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Asuinalueiden avustusten hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Asuminen ja rakentaminen
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea avustuksia asuinalueiden rakentamiseen ja kehittämiseen.
  Asiointikanavat: