suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

357 valtuusasiaa

Rajaa listaa

Kirjoita hakusana
Kirjoita asiakategorian nimi

Mitä etsit
 • Ilma-aluksen rekisteröinti

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kulkuvälineet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ilma-aluksen rekisteröinti-ilmoituksen.
  Asiointikanavat:
 • Iltapäivätoiminnan maksuvapautuskompensaation hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Kunta-asiointi
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuttajan puolesta hakea iItapäivätoiminnan maksuvapaustuskompensaatiota.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Jakeluverkonhaltijan vastuualueiden ylläpito

  Valtuusasia
  yritys
  Energiahuolto
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella, lisätä ja muokata jakeluverkonhaltijan vastuualueiden tietoja sekä lähettää ne vahvistettavaksi.
  Asiointikanavat:
 • Johtohenkilöiden liiketoimien ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Finanssimarkkinat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden johtohenkilöiden liiketoimiin liittyviä ilmoituksia.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Johtoselvityspyynnön tekeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Asuminen ja rakentaminen
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata johtoselvityksen kaivu-, kairaus- ja louhintatöitä varten.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Julkisten hankintojen kilpailuttamisen oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida julkisten hankintojen kilpailuttamisen oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Julkisuuden ja tietosuojan oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida julkisuutta ja tietosuojaa koskevassa oikeusprosessissa ja siihen liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Kaapeli-ilmoituksen tekeminen tiealueelle

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenteen luvat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi tehdä valtuuttajan puolesta ilmoituksen kaapeleiden sijoittamisesta maantiealueelle ja asioida ilmoitukseen liittyvissä asioissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Kaapeliluvan hakeminen tiealueelle

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenteen luvat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa kaapeleiden sekä kaukolämpö- ja maakaasujohtojen sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida em. lupa-asioissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Kaivoslain mukaisten asioiden raportointi ja ilmoitukset

  Valtuusasia
  yritys
  Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta kaivoksiin, malminetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyen tehdä ja hallinnoida hakemuksia, ilmoituksia ja raportteja sekä tarkastella niihin liittyviä historiatietoja.
  Asiointikanavat:
 • Kaivoslain mukaisten erillisaineistojen toimittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa kaivoksiin, malminetsintään ja kullanhuuhdontaan liittyviä, erikseen pyydettäviä ympäristö- ja vaikutustenarviointiselvityksiä ja -aineistoja.
  Asiointikanavat:
 • Kaksikäyttötuotteiden ja puolustustarvikkeiden vientilupien viranomaiskäsittely

  Valtuusasia
  yritys
  Tuonti ja vienti
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella kaksikäyttötuotteiden ja puolustustarvikkeiden vientilupia ja tehdä niihin liittyviä viranomaismerkintöjä.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Kaksikäyttötuotteiden vientilupien hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Tuonti ja vienti
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä kaksikäyttötuotteiden vientilupahakemuksia ja -ilmoituksia.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Kaksikäyttötuotteiden vientilupien hallinnointi

  Valtuusasia
  yritys
  Tuonti ja vienti
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hallinnoida kaksikäyttötuotteiden vientilupien hakemuksia, päätöksiä ja todistuksia.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Kalatuotteiden maahantuonnin tietojen toimittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lähettää tarkastettavaksi Euroopan Unionin ulkopuolelta tuotavien villien merestä pyydettyjen kalatuotteiden maahantuontiin liittyviä tietoja, kuten saalistodistuksia ja jalostusilmoituksia.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Kalojen ja rapujen istutuksista ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa kalojen ja rapujen istutuksista sekä tarkastella aiempia ilmoitustietoja.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Kansainvälisen jätesiirtolupahakemuksen valmistelu

  Valtuusasia
  yritys
  Ympäristöasiat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella kansainvälisen jätesiirtolupahakemuksen ja katsella valmistelemiaan hakemuksia ja niiden perusteella myönnettyjä jätesiirtolupia.
  Asiointikanavat:
 • Kansainvälisen jätesiirtoluvan hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Ympäristöasiat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta jätteen vientiin liittyen
  • hakea lupaa jätteen siirrolle
  • katsella hakemusten, jätesiirtolupien ja jäte-erien tietoja.
  Asiointikanavat:
 • Kansainvälisen jätesiirtoluvan jäte-erien ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Ympäristöasiat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
  • ilmoittaa jäte-erien tietoja
  • katsella jätesiirtolupien ja jäte-erien tietoja.
  Asiointikanavat:
 • Kansainvälisen jätesiirtoluvan tietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Ympäristöasiat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta jätteen tuontiin liittyen katsella jätesiirtolupien ja jäte-erien tietoja.
  Asiointikanavat: