suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

355 valtuusasiaa

Rajaa listaa

Kirjoita hakusana
Kirjoita asiakategorian nimi

Mitä etsit
 • Valtionavustusten hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Valtionavustukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.
  Asiointikanavat:
 • Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi

  Valtuusasia
  yritys
  Valtionavustukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen ja hallinnoida valtuuttajaan liittyviä tietoja.
  Asiointikanavat:
 • Valtionavustusten hakeminen ja tietojen ylläpito

  Valtuusasia
  henkilö
  Valtionavustukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen ja ylläpitää valtuuttajaan liittyviä tietoja.
  Asiointikanavat:
 • Valtionavustusten hakemisen valmistelu

  Valtuusasia
  yritys
  Valtionavustukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä.
  Asiointikanavat:
 • Valtionosuuksien ja -avustuksien oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida valtionosuuksien ja -avustuksien oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vammaisetuuksien ja kehitysvammaisten erityishuollon oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida vammaisetuuksien ja kehitysvammaisten erityishuollon oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vankeinhoidon oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida vankeinhoidon oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Velkajärjestelyrekisteriotteen tilaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Tietopalvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata otteen velkajärjestelyrekisteristä.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Velvoitteidenhoitoselvityksen pyytäminen

  Valtuusasia
  yritys
  Verotus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta pyytää velvoitteidenhoitoselvityksen.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Verkonhaltijan valvontatietojen jättäminen

  Valtuusasia
  yritys
  Energiahuolto
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa sähköverkonhaltijan tai maakaasuverkonhaltijan valvontatietoja.
  Asiointikanavat:
 • Veroasioiden hoito

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa kaikkia valtuuttajan veroasioita ja saada valtuuttajan verotietoja.
  • Organisaation veroasiat.
  • Yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta henkilökohtaiset ja elinkeinotoiminnan veroasiat.
  • Henkilön osalta henkilökohtaiset veroasiat.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Veroilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa vain veroilmoituksia ja muita veroasioiden hoitoon liittyviä ilmoituksia valtuuttajan puolesta.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Verojen, tullien ja viranomaisen määräämien maksujen oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida verojen, tullien ja viranomaisen määräämien maksujen oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vesihuoltolaitoksen perus- ja vuositietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella vesihuoltolaitoksen perus- sekä vuositietoja.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vesihuoltolaitoksen perus- ja vuositietojen sekä henkilö- ja paikkatietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella vesihuoltolaitoksen perus- ja vuositietoja sekä henkilö- ja paikkatietoihin liittyviä tietoja.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vesihuoltolaitoksen tietojen toimittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Metsä-, vesi- ja mineraalivarat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta toimittaa tai päivittää vesihuoltolaitoksen perus- ja vuositietoja sekä henkilö- ja paikkatietoihin liittyviä tietoja.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vesihuoltoluvan hakeminen tiealueelle

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenteen luvat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta lupaa vesi- tai viemärijohdon sijoittamiseen maantiealueelle ja asioida vesihuollon lupa-asioissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteröinti

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Vesikulkuneuvot ja alukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä vesikulkuneuvojen ja alusten rekisteri-ilmoituksia.
  Asiointikanavat:
 • Vientitakuuasiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Talous ja rahoitus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea vientitakuita sekä hoitaa myönnettyihin vientitakuisiin liittyviä asioita, kuten tehdä vienti-ilmoituksia tai hakea muutosta takuuehtoihin.
  Asiointikanavat:
 • Virkamiesten nimittämisen ja virkasuhteiden oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida valtion, kuntien ja kirkkojen virkamiesten nimittämistä ja virkasuhteita koskevaan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.