suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

349 valtuusasiaa

Rajaa listaa

Kirjoita hakusana
Kirjoita asiakategorian nimi

Mitä etsit
 • Työkokeiluilmoitusten ja palkkatukipaikkojen hallinnointi

  Valtuusasia
  yritys
  Työ ja työttömyys
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta luoda, katsella, muokata ja poistaa työkokeiluilmoituksia sekä palkkatukipaikkoja.
  Asiointikanavat:
 • Työkyvyttömyyseläkeratkaisutiedon vastaanotto

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta vastaanottaa tiedot työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyys-, osatyökyvyttömyys- ja työuraeläkkeistä.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työkyvyttömyystilastojen käyttö

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja vertailla henkilöstön työkyvyttömyystilastoja ja ylläpitää työkyvyttömyyteen liittyviä tietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työkyvyttömyystilastojen tietojen hallinnointi

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ylläpitää työkyvyttömyyteen liittyviä tietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työkyvyttömyyteen perustuvien eläkemaksutietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön työkyvyttömyyteen perustuvia eläkemaksutietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työllistymisen ja rekrytoinnin yhteistyöverkostossa toimiminen

  Valtuusasia
  yritys
  Työ ja työttömyys
  Tällä valtuudella valtuutettu voi
  • liittää valtuuttajan työllistymisen ja rekrytoinnin yhteistyökumppaniverkostoon
  • poistaa valtuuttajan verkostosta
  • julkaista, muokata ja poistaa valtuuttajan palveluita verkoston verkkopalvelussa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työluvan hakeminen tiealueella työskentelyyn

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenteen luvat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta työlupaa maantiealueella tapahtuvaan työskentelyyn ja asioida työlupa-asioissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tarkastella työmarkkinatuen laskuun liittyvää henkilöluetteloa ja listauksia henkilöistä, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työnantajan etuuksien käyttölokitietojen tarkastelu

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tarkastella työnantajan etuuksien hakemiseen, päätöksiin ja maksuihin liittyviä käyttölokitietoja.
  Asiointikanavat:
 • Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi muokata valtuuttajan työterveyshuollon korvaushakemusta sekä nähdä aiemmin lähetetyt hakemukset ja niistä annetut korvauspäätökset.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen lähetys

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi muokata ja lähettää valtuuttajan työterveyshuollon korvaushakemuksen sekä nähdä aiemmin lähetetyt hakemukset ja niistä annetut korvauspäätökset.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Työnantajatietojen ylläpito

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ylläpitää työnantajan ja yhteyshenkilöiden yhteystietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työnhakijatietojen tarkastelu ja yhteydenotto hakijoihin

  Valtuusasia
  yritys
  Työ ja työttömyys
  Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella työnhakijoiden tietoja ja ottaa yhteyttä työnhakijoihin valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työntarjoajan kuvauksen päivitys

  Valtuusasia
  yritys
  Työ ja työttömyys
  Tällä valtuudella valtuutettu voi päivittää työntarjoajan tietoja, kuten rekrytointiyhteystietoja, markkinointikuvauksen tekstiä ja logoa, valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työperäinen maahanmuutto

  Valtuusasia
  yritys
  Maahan- ja maastamuutto
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan puolesta ulkomaalaisen oleskelulupahakemukseen ja työnteon valvontaan liittyviä ilmoittamisasioita.
  Asiointikanavat:
 • Työtapaturmailmoitusten käsittely

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta käsitellä työtapaturma-ilmoituksia, kuten
  • tarkistaa valtuuttajan vakuutukseen liittyvät työtapaturmailmoitukset
  • ilmoittaa lisätietoja
  • tehdä muutoksia ilmoituksiin
  • katsella julkaistuja tilastoja tai raportteja valtuuttajan vakuutustapahtumista.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työttömyysturvan, aikuiskoulutuksen, palkkaturvan, työsuojelun ja tilaajavastuun oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida työttömyysturvan, aikuiskoulutuksen, palkkaturvan, työsuojelun ja tilaajavastuun oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työttömyysvakuutusmaksutietojen ylläpito

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Työ ja työttömyys
  Tällä valtuudella valtuutettu voi ylläpitää työttömyysvakuutusmaksu- ja koulutuskorvaustietoihin liittyviä tietoja.
  Asiointikanavat:
 • Ulkomaalaisen maassaoleskelun, kansalaisuuden ja vastaanottorahan oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida ulkomaalaisen maassaoleskelun, kansalaisuuden ja vastaanottorahan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Ulkomailla työskentelyyn liittyvän sosiaaliturva-asian hoitaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Ulkomailla työskentely
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida ulkomaantyöskentelyasiassa, kuten:
  • hakea ratkaisua suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta
  • ilmoittaa lisätietoja
  • nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
  Asiointikanavat: