suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

355 valtuusasiaa

Rajaa listaa

Kirjoita hakusana
Kirjoita asiakategorian nimi

Mitä etsit
 • Työehtojen oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida työehtojen oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työeläkevakuutus-asianhoito

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Vakuutukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta työelävakuutuksiin liittyen asioida vakuutusasiassa, kuten:
  • hakea vakuutusta
  • ilmoittaa lisätietoja ja tehdä muutoksia vakuutukseen
  • nähdä päätös-/ratkaisutiedot ja ratkaisemiseen liittyvät asiakirjat ja lisätietopyynnöt
  Asiointikanavat:
 • Työeläkkeiden kustannustenjakotietojen ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Eläkkeet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa työeläkkeiden kustannustenjakoon tarvittavia tietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työeläkkeiden kustannustenjakotietojen vahvistaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Eläkkeet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta muokata työeläkkeiden kustannustenjakoa varten toimitettuja tietoja ja vahvistaa niiden oikeellisuuden.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työilmoitusten hallinnointi

  Valtuusasia
  yritys
  Työ ja työttömyys
  Tällä valtuudella valtuutettu voi luoda, katsella, muokata ja poistaa työilmoituksen valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
 • Työkokeilijoiden ja rangaistusta suorittavien henkilöiden tapaturmailmoitusten käsittely

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta käsitellä työtapaturmailmoituksia, kuten
  • tehdä tai tarkistaa työkokeilijoiden tai rangaistusta suorittavien henkilöiden työtapaturmalain piiriin kuuluvia tapaturmailmoituksia
  • ilmoittaa lisätietoja ja tehdä muutoksia tapaturmailmoituksiin.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työkokeiluilmoitusten ja palkkatukipaikkojen hallinnointi

  Valtuusasia
  yritys
  Työ ja työttömyys
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta luoda, katsella, muokata ja poistaa työkokeiluilmoituksia sekä palkkatukipaikkoja.
  Asiointikanavat:
 • Työkyvyttömyyseläkeratkaisutiedon vastaanotto

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta vastaanottaa tiedot työntekijöille myönnetyistä työkyvyttömyys-, osatyökyvyttömyys- ja työuraeläkkeistä.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Työkyvyttömyystilastojen käyttö

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja vertailla henkilöstön työkyvyttömyystilastoja ja ylläpitää työkyvyttömyyteen liittyviä tietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Työkyvyttömyystilastojen tietojen hallinnointi

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ylläpitää työkyvyttömyyteen liittyviä tietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työkyvyttömyyteen perustuvien eläkemaksutietojen katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella henkilöstön työkyvyttömyyteen perustuvia eläkemaksutietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Työllistymisen ja rekrytoinnin yhteistyöverkostossa toimiminen

  Valtuusasia
  yritys
  Työ ja työttömyys
  Tällä valtuudella valtuutettu voi
  • liittää valtuuttajan työllistymisen ja rekrytoinnin yhteistyökumppaniverkostoon
  • poistaa valtuuttajan verkostosta
  • julkaista, muokata ja poistaa valtuuttajan palveluita verkoston verkkopalvelussa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työluvan hakeminen tiealueella työskentelyyn

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenteen luvat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hakea valtuuttajan puolesta työlupaa maantiealueella tapahtuvaan työskentelyyn ja asioida työlupa-asioissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tarkastella työmarkkinatuen laskuun liittyvää henkilöluetteloa ja listauksia henkilöistä, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työnantajan etuuksien käyttölokitietojen tarkastelu

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tarkastella työnantajan etuuksien hakemiseen, päätöksiin ja maksuihin liittyviä käyttölokitietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi muokata valtuuttajan työterveyshuollon korvaushakemusta sekä nähdä aiemmin lähetetyt hakemukset ja niistä annetut korvauspäätökset.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen lähetys

  Valtuusasia
  yritys
  Etuudet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi muokata ja lähettää valtuuttajan työterveyshuollon korvaushakemuksen sekä nähdä aiemmin lähetetyt hakemukset ja niistä annetut korvauspäätökset.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Työnantajatietojen ylläpito

  Valtuusasia
  yritys
  Työnantajan palvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ylläpitää työnantajan ja yhteyshenkilöiden yhteystietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Työnhakijatietojen tarkastelu ja yhteydenotto hakijoihin

  Valtuusasia
  yritys
  Työ ja työttömyys
  Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella työnhakijoiden tietoja ja ottaa yhteyttä työnhakijoihin valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Työntarjoajan kuvauksen päivitys

  Valtuusasia
  yritys
  Työ ja työttömyys
  Tällä valtuudella valtuutettu voi päivittää työntarjoajan tietoja, kuten rekrytointiyhteystietoja, markkinointikuvauksen tekstiä ja logoa, valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.