suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

392 valtuusasiaa

Rajaa listaa

Kirjoita hakusana
Kirjoita asiakategorian nimi

Mitä etsit
 • Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Turvallisuus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille, perimää vaurioittaville aineille ja ympäristön tupakansavulle altistuneet työntekijät sekä katsella ja muuttaa ilmoitettuja tietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
 • Sähkö- ja hissitöihin, töiden vastuuhenkilöihin ja sähkölaitteistoihin liittyvä ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Viranomaisasiointi
  Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan puolesta:
  • sähkö- ja hissitöihin sekä töiden vastuuhenkilöön liittyvistä asioista
  • sähkölaitteistoon tai sen käytön johtajaan liittyvistä asioista sähkölaitteistorekisteriin.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Energiahuolto
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuuritukiin sekä niiden seurantaan ja maksatushakemuksiin liittyvää asiointia valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
 • Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Tietoliikenne
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuutetun puolesta ilmoittaa sähköisiä viestintäpalveluita koskevia tietoja.
  Asiointikanavat:
 • Sähköisiä viestintäpalveluita koskevien tietojen ylläpitäminen

  Valtuusasia
  yritys
  Tietoliikenne
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuutetun puolesta ilmoittaa ja ylläpitää sähköisiä viestintäpalveluita koskevia tietoja.
  Asiointikanavat:
 • Sähköisten viestien hallinnointi

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Viranomaisviestintä
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa suostumuksen viestien sähköiseen välittämiseen, hallinnoida viestiasetuksia sekä lukea ja lähettää sähköisiä viestejä.
  Asiointikanavat:
 • Sähköisten viestien lukeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Viranomaisviestintä
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lukea sähköisiä viestejä.
  Asiointikanavat:
 • Sähköisten viestien lukeminen ja lähettäminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Viranomaisviestintä
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta lukea ja lähettää sähköisiä viestejä.
  Asiointikanavat:
 • Sähkön ja maakaasun vähittäismarkkinatietojen ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Energiahuolto
  Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuutetun puolesta sähkön ja maakaasun vähittäismyyntiin liittyviä tietoja, kuten hintatietoja, tuotetietoja ja muita myyntiin liittyviä tilastotietoja.
  Asiointikanavat:
 • Sähkösopimusten tietojen katselu

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Energiahuolto
  Tällä valtuudella valtuutettu voi katsella sähkösopimusten tietoja ja antaa palveluntarjoajille luvan valtuuttajan sähkösopimusten ja sähkön kulutustietojen tarkasteluun.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Säteilyn käytön turvallisuuslupa-asioiden hoitaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Turvallisuus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea säteilyn käytön turvallisuuslupaa sekä tehdä ennalta tehtäviä ja ilmoitukseen perustuvia turvallisuusluvan muutoksia.
  Asiointikanavat:
 • Säteilyn käytön turvallisuusluvan muutoksista ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Turvallisuus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ilmoitukseen perustuvia turvallisuusluvan muutoksia.
  Asiointikanavat:
 • Talletussuoja-asioiden hoito

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Talous ja rahoitus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan talletussuojaan liittyviä asioita, kuten toimittaa ja vastaanottaa talletussuojakorvauksiin liittyviä tietoja ja asiakirjoja sekä ilmoittaa uuden tilinumeron.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Taloudellisen tilan ja riskien raportointi

  Valtuusasia
  yritys
  Finanssimarkkinat
  Tällä valtuudella valtuutettu voi ilmoittaa valtuuttajan taloudellista tilaa ja riskejä koskevia tietoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Taloyhtiön osakeluettelon tietojen käsittely ja siirron hyväksyminen

  Valtuusasia
  yritys
  Asunto-osakkeet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tarkistaa ja muokata asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakeluettelon tietoja ja hyväksyä osakeluettelon ylläpidon siirtämisen osakehuoneistotietoja sisältävään rekisteriin.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Taloyhtiön osakeluettelon tietojen käsittely ja siirron hyväksyminen ja valtuutusavaimen hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Asunto-osakkeet
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
  • tarkistaa ja muokata asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakeluettelon tietoja
  • hyväksyä osakeluettelon ylläpidon siirtämisen osakehuoneistotietoja sisältävään rekisteriin
  • hakea taloyhtiölle valtuutusavaimen osakehuoneistotietoja sisältävän rekisterin tietopalveluun.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Tapahtumailmoituksen tekeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Kunta-asiointi
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa tapahtuman järjestämisestä.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Tapaturma- ja ammattitautiasioiden oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida tapaturma- ja ammattitautiasioiden oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Tarjouksen jättäminen uusiutuvan energian tarjouskilpailuun

  Valtuusasia
  yritys
  Energiahuolto
  Tällä valtuudella valtuutettu voi toimia valtuuttajan puolesta uusiutuvan energian tarjouskilpailuun liittyvässä asioinnissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Teollis- ja tekijänoikeuksien oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida teollis- ja tekijänoikeuksien oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.