suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuusasiat

355 valtuusasiaa

Rajaa listaa

Kirjoita hakusana
Kirjoita asiakategorian nimi

Mitä etsit
 • Asumisoikeuden järjestysnumeron hakeminen

  Valtuusasia
  henkilö
  Asuminen ja rakentaminen
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea asumisoikeuden järjestysnumeroa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Asumistoiminnan avustusten hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Asuminen ja rakentaminen
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea avustuksia asumisneuvontatoimintaan, vuokra-asukkaiden talousneuvontaan ja asumisen kehittämishankkeisiin.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Asumistukien oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida asumistukien oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Asunnon korjausavustuksen hakeminen

  Valtuusasia
  henkilö
  Asuminen ja rakentaminen
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea avustusta asunnon korjaamiseen.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Asuntomarkkinatietojen ilmoittaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Asuminen ja rakentaminen
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa asuntomarkkinatietoja, kuten asuntojen käyttöaste, ruokakuntatiedot ja asukasvaihtuvuus.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Asuntotuotannon tukien hakeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Asuminen ja rakentaminen
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea asuntotuotannon tukia.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Asuntotuotannon tukihakemuksesta lausunnon antaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Asuminen ja rakentaminen
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta antaa lausunnon asuntotuotannon tukihakemuksesta.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Autoveroasioiden hoito

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa Suomessa ensimmäistä kertaa rekisteröitävien tai käyttöönotettavien ajoneuvojen verotukseen liittyviä asioita, kuten
  • tehdä autoveroilmoituksia ja vastata lisäselvityspyyntöihin
  • katsella autoveropäätöksiä
  • hakea autoveron vientipalautusta
  • tehdä esittelyajoneuvojen käyttöönottoilmoituksia.
  Asiointikanavat:
 • Avioehtotietojen tilaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Tietopalvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja avioehdosta valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
 • Avioerotietojen tilaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Tietopalvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi tilata tietoja avioerosta valtuuttajan puolesta.
  Asiointikanavat:
 • Avustushakemuksen tekeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Järjestöavustukset
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella avustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoitukset

  Valtuusasia
  yritys
  Tuonti ja vienti
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja antaa EU:n jäsenmaiden välisen kaupan Intrastat-tilastoilmoituksia sekä lähettää ja vastaanottaa ilmoituksiin liittyviä viestejä.
  Asiointikanavat:
 • Edustustojen lakisääteisten hakemusten ja ilmoitusten käsittely

  Valtuusasia
  yritys
  Ulkoasiainhallinto
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta käsitellä edustustojen lakisääteisiä hakemuksia ja ilmoituksia ja tehdä niihin liittyviä päätöksiä kuten
  • henkilöstön oleskelulupien ja henkilökorttien myöntäminen
  • veronpalautusten vahvistaminen
  • muiden edustustoa ja sen henkilöstöä koskevien lakisääteisten asioiden käsittely.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Edustuston lakisääteisten asioiden hoitaminen

  Valtuusasia
  yritys
  Ulkoasiainhallinto
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa edustuston asioita kuten
  • hakea verottomuutta ja veronpalautusta
  • hakea henkilöstön oleskelupia ja henkilökortteja
  • hakea ja ilmoittaa muita edustustoa ja sen henkilöstöä koskevia lakisääteisiä asioita.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Elinkeinotoiminnan valvonnan oikeusprosessissa asiointi

  Valtuusasia
  yritys
  Oikeusturva
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta asioida elinkeinotoiminnan valvonnan oikeusprosessiin liittyvissä asioissa, kuten:
  • lähettää valituksen
  • vastata kuulemispyyntöön
  • lähettää selvityksiä
  • vastaanottaa tuomioistuimen päätöksen.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Elintarvikeilmoitusten katselu

  Valtuusasia
  yritys
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella elintarvikkeisiin liittyvien ilmoitusten tietoja.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Elintarvikeilmoitusten tekeminen

  Valtuusasia
  yritys
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta katsella ja lähettää elintarvikkeisiin liittyviä ilmoituksia sekä muuttaa niiden tietoja.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Elintarvikkeiden, eläintautien, kasvien, lannoitteiden ja rehujen laboratoriotutkimusten tilaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata eläin- ja kasvitauteja, elintarvikkeita, rehuja, lannoitteita ja kasveja koskevia laboratioriotutkimuksia ja vastaanottaa tutkimusvastauksia.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Eläinten, elintarvikkeiden sekä eläin- tai kasviperäisten tuotteiden vienti- ja tuontitodistukset

  Valtuusasia
  yritys
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  Tällä valtuudella valtuutettu voi antaa valtuuttajan puolesta elävien eläinten, elintarvikkeiden, rehujen sekä eläin- tai kasviperäisten tuotteiden vienti- ja tuontitodistuksiin vaadittavat tiedot.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.
 • Eläintenpitokieltorekisteriotteen tilaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Tietopalvelut
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata otteen eläintenpitokieltorekisteristä.
  Asiointikanavat:
  Valtuusasian asiointikanavat eivät vielä näy Suomi.fissä.