suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Rajauksella 125 valtuusasiaa

Valtuusasiat

Rajaa listaa


Mitä etsit

125 valtuusasiaasivu 1/7

Rajauksella: Henkilön valtuudet
 • Ajokorttien ja tieliikenteen henkilölupien neuvonta

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenne
  Henkilöä koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta saada henkilökohtaista neuvontaa ajokortteihin, kuljettajantutkintoihin, liikkumisesteisen pysäköintitunnuksiin sekä tieliikenteen henkilölupiin ja ammatillisiin pätevyyksiin liittyen.
 • Ajoneuvojen rekisteröinti

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  Henkilön taloutta koskeva
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa valtuuttajan ajoneuvojen rekisteröintiä, kuten
  • tehdä ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon valtuuttajan omistukseen tai hallintaan
  • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
  • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen
  • hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä hakemusasioita, kuten rekisteröintitietojen korjauspyyntöjä
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella valtuuttajan tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Ajoneuvojen varmenteen luominen ja luovutusilmoituksen tekeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ajoneuvon omistajanvaihdokseen liittyen
  • luoda varmenteen
  • tehdä luovutusilmoituksen, ajoneuvon ensirekisteröinnin tai omistajanvaihdon
  • poistaa ajoneuvon liikennekäytöstä ja ottaa ajoneuvon liikennekäyttöön
  • tilata rekisterikilven tai rekisteröintitodistuksen
  • hoitaa ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä hakemusasioita, kuten rekisteröintitietojen korjauspyyntöjä
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella valtuuttajan tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Ajoneuvon katsastusajan varaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta varata ja maksaa ajoneuvon katsastusajan.
 • Ajoneuvoveroasioiden hoitaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  Pankkitiliasioinnin mahdollistava
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan ajoneuvoveroasioita, kuten
  • muuttaa ajoneuvoveron maksuerää
  • hakea vapautusta ajoneuvoverosta
  • siirtää voimassa olevan vapautuksen ajoneuvoverosta ajoneuvolta toiselle
  • päättää voimassa olevan vapautuksen ajoneuvoverosta
  • hakea ajoneuvojen verovelkatietoja
  • ilmoittaa tilinumero ajoneuvoveron palautusta varten
  • ilmoittaa kuorma-auton vetolaitteen käytöstä tai käyttämättömyydestä
  • hakea polttoainemaksusta vapauttamista (organisaatiot)
  • maksaa ajoneuvoveroa
  • hakea ajoneuvoveron verovelvollisuuden siirtoa
  • hakea ajoneuvoveron laskutussopimusta
  • katsella valtuuttajan ajoneuvovero- ja verovapautustietoja
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella valtuuttajan perustietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Ajoneuvoverotuksen neuvonta

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenne
  Pankkitiliasioinnin mahdollistava
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta saada henkilökohtaista neuvontaa ajoneuvoverotukseen ja polttoainemaksuihin liittyvissä asioissa sekä ilmoittaa valtuuttajan tilinumeron.
 • Alaikäisen ilmoittaminen lasten ja nuorten toimintaan

  Valtuusasia
  henkilö
  Vapaa-aika
  Henkilöä koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa alaikäisen lasten ja nuorten toimintaan.
 • Alusten omavalvonnan ja katsastuspuutteiden korjausten ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikennevälineet
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
  • tehdä omavalvontailmoituksen aluksen katsastuksesta
  • ilmoittaa katsastuksessa löydetyt puutteet korjatuiksi
  • katsella valtuuttajan liikennevälineiden tietoja, jotka voivat sisältää erityisiä henkilötietoja
  • katsella organisaation tietoja, asiointihistoriaa ja tapahtumien vahvistuksia.
 • Apteekkiasiointi

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Lääkkeet ja apteekit
  Henkilöä koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida apteekissa valtuuttajan puolesta. Valtuutettu voi:
  • noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
  • pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista
  • pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle
  • antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa
  • pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä.
 • Arvonlisäveron erityisjärjestelmän ilmoitukset

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä rekisteröintihakemuksen arvonlisäveron erityisjärjestelmään ja hoitaa erityisjärjestelmään liittyviä veroasioita.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Arvonlisäveron palautushakemus EU-maihin

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tehdä ja muokata muihin EU-maihin lähetettäviä arvonlisäveron palautushakemuksia ja katsella saapuneita tiedoksiantoja.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Asevelvollisen palveluskelpoisuuden muutoksesta ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö
  Maanpuolustus
  Henkilöä koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa asevelvollisen palveluskelpoisuuden muutoksesta.
 • Asumisoikeuden järjestysnumeron hakeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Asuminen ja rakentaminen
  Henkilön taloutta koskeva
  2 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea asumisoikeuden järjestysnumeroa.
 • Asunnon korjausavustuksen hakeminen

  Valtuusasia
  henkilö
  Asuminen ja rakentaminen
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hakea avustusta asunnon korjaamiseen.
 • Autoveroasioiden hoito

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Verotus
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta hoitaa Suomessa ensimmäistä kertaa rekisteröitävien tai käyttöönotettavien ajoneuvojen verotukseen liittyviä asioita, kuten
  • tehdä autoveroilmoituksia ja vastata lisäselvityspyyntöihin
  • katsella autoveropäätöksiä
  • hakea autoveron vientipalautusta
  • tehdä esittelyajoneuvojen käyttöönottoilmoituksia.
  Tässä valtuusasiassa tarkenteen käyttö on mahdollista yritysvaltuuksissa.
 • Avustushakemuksen tekeminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Järjestöavustukset
  Henkilön taloutta koskeva
  10 asiointipalvelua
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella avustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.
 • Drone-operaattorin rekisteröinti- ja lupa-asioiden hoito

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Liikenteen luvat
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta
  • rekisteröityä dronetoimijaksi
  • ilmoittautua kauko-ohjaajan verkkoteoriakokeeseen
  • ilmoittaa toimijaan liittyviä tietoja, kuten henkilötietoja, yritystietoja, toimintalupatietoja sekä rekisteröintikauden
  • tarkistaa ja päivittää rekisteriin ilmoitettuja tietoja
  • hakea muutosta tai tehdä muutosilmoituksen rekisterissä oleviin tietoihin.
 • Elintarvikkeiden, eläintautien, kasvien, lannoitteiden ja rehujen laboratoriotutkimusten tilaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata eläin- ja kasvitauteja, elintarvikkeita, rehuja, lannoitteita ja kasveja koskevia laboratioriotutkimuksia ja vastaanottaa tutkimusvastauksia.
 • Eläintaudeista ja mikrobilääkkeiden käytöstä ilmoittaminen

  Valtuusasia
  henkilö
  Luonnonvarat, eläimet ja kasvit
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta ilmoittaa eläintaudeista sekä mikrobilääkkeiden käytöstä ja luovuttamisesta.
 • Eläintenpitokieltorekisteriotteen tilaaminen

  Valtuusasia
  henkilö ja yritys
  Tietopalvelut
  Henkilön taloutta koskeva
  1 asiointipalvelu
  Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta tilata otteen eläintenpitokieltorekisteristä.