suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tietoa hoitopaikan valinnasta löytyy jatkossa Suomi.fi-verkkopalvelusta

Julkaistu 9.5.2019

Hoitopaikanvalinta.fi-sivustolla julkaistut sisällöt terveysaseman, sairaalan ja muiden terveyspalvelujen valinnasta muuttavat Suomi.fi-verkkopalveluun. Hoitopaikanvalinta.fi-sivusto keskittyy jatkossa opastamaan terveydenhuollon kansainvälisissä tilanteissa.

Tietojen siirron myötä asiakkaan asiointi selkiytyy. Suomi.fi tarjoaa tietoa ja palveluja eri elämäntilanteisiin, joihin kuuluvat muun muassa terveys ja sairaanhoito. Hoitopaikanvalinta.fi-sivusto kertoo potilaan oikeuksista rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteissa, eli silloin kun suomalainen tarvitsee hoitoa ulkomailla, tai kun ulkomaalainen tarvitsee hoitoa Suomessa.

Terveysaseman ja sairaalan valinta on ollut mahdollista vuodesta 2014

Terveysaseman tai sairaalan valitseminen on ollut Suomessa mahdollista jo vuodesta 2014 alkaen. Suomi.fi-verkkopalvelun Hoitopaikan valinta -tietosisällöissä kerrotaan muun muassa

  • terveysaseman valinnasta
  • sairaalan valinnasta
  • lääkärin, terveydenhoitajan tai muun hoitavan ammattihenkilön valinnasta
  • muiden terveydenhuollon palvelujen valinnasta
  • palvelusetelin käyttämisestä hoitopaikan valinnassa.

Lisäksi Suomi.fistä löytyy tietoa terveysasemien ja sairaaloiden tarjoamista palveluista.

Hoitopaikanvalinta.fi-sivusto keskittyy rajat ylittävään terveydenhuoltoon

Hoitopaikanvalinta.fi-sivustolla opastetaan jatkossakin terveyspalvelujen käyttämisessä ulkomailla ja Suomessa. Sivuilta saa tietoa potilaan oikeuksista hoitoon ulkomailla ja Suomessa sekä hoitokustannuksista, hoidon korvauksista ja terveydenhuollosta eri maissa.