Förstasidan / Tjänsteguider / Tjänsteguide för de äldre / Min hälsa / Förebyggande och vård av sjukdomar / Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar

Åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration) innebär att syncellerna i den centrala ögonbottnen förstörs och synskärpan i det centrala synfältet försämras. Sjukdomen försvårar läsning och annat arbete som görs på nära håll. Eftersom funktionsförmågan i det perifera synfältet bibehålls är det fortfarande möjligt att röra på sig med hjälp av synen. Sjukdomen försämrar gradvis läsförmågan men leder sällan till fullkomlig blindhet. Det finns vård för den.

Glaukom (tidigare ”grönstarr” eller ”ögontryckssjukdom”) är en långsamt framskridande, ofta symtomfri ögonsjukdom, som kan orsaka permanenta synproblem och till och med blindhet om den har pågått länge. Risken för glaukom ökar kraftigt efter att man fyllt 40 år, vilket innebär att det är skäl att låta ögonläkare kontrollera även symtomfria ögon med några års mellanrum efter att man nått medelåldern. Ifall sjukdomen diagnosticeras i tid kan sjukdomen behandlas.

I gråstarr grumlas linsen, vilket leder till att ljuset inte lika lätt når näthinnan och synen försämras. Synskärpan försämras gradvis. Ögat kan vara ljuskänsligt och i synnerhet mörkerseendet försvåras. Starr kan nuförtiden korrigeras med operation, så det anses inte vara en sjukdom som orsakar synhandikapp. Läs mera under rubriken När synförmågan försämras på Min hälsa -sidan.

Diabetes försämrar blodcirkulationen i ögonbottnen. Synförmågan hos en diabetiker varierar till exempel enligt blodets sockerhalt och dygnstiden. Ögonsymtomen som orsakats av vuxendiabetes påminner om makuladegeneration. För en diabetiker är det viktigt att komma ihåg ögonbottenscreeningen årligen.

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.