Förstasidan / Service enligt tema / Trafik och resor / Tidtabeller och trafikförbindelser

Tidtabeller och trafikförbindelser med ämnesord busstrafik

I praktiken kan man resa nästan över hela Finland med kollektivtrafikmedel.

Statens järnvägsbolag VR-koncernen Ab sköter tågtrafiken i hela landet. Trafikverket ansvarar för underhållet och utvecklandet av bannätet samt för järnvägstrafikens säkerhet. VR ansvarar för frågor som gäller trafiken och tågen. Även en hel del frakt transporteras på järnvägarna. Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland ökar tack vare de snabbare förbindelserna.

Busstrafiken sköts av ett stort antal privata trafikföretag. Flera städer och samkommuner har egna trafikbolag.

Från Finland kan man åka båt bland annat till Sverige, Tyskland och Estland. Destias färjor betjänar väganvändare såväl i Insjöfinland som i Kustfinland. Förbindelsefartygstrafiken förenar kusten och skärgården.

Finavia ansvarar för landets flygplatser och för flygtrafiken. Trafiksäkerhetsverket Trafi ansvarar för flygsäkerheten.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 22.01.2013
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret