Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Trafik och resor / Tidtabeller och trafikförbindelser

Tidtabeller och trafikförbindelser med ämnesord busstrafik

Med kollektivtrafikmedel kan man resa till största delen av Finlands befolkningscentra och tätorter samt till flera ställen på landsbygden.

Statens järnvägsbolag VR-koncernen Ab sköter tågtrafiken i hela landet. Trafikverket ansvarar för underhållet och utvecklandet av bannätet samt för järnvägstrafikens säkerhet. Även en hel del frakt transporteras på järnvägarna. Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland ökar tack vare de snabbare förbindelserna.

Busstrafiken sköts av ett stort antal privata trafikföretag. Flera städer och samkommuner har egna trafikbolag.

Från Finland kan man åka båt bland annat till Sverige, Tyskland och Estland. Destias färjor betjänar väganvändare såväl i Insjöfinland som i Kustfinland. Förbindelsefartygstrafiken förenar kusten och skärgården.

Finavia ansvarar för landets flygplatser och för flygtrafiken. Trafiksäkerhetsverket Trafi ansvarar för flygsäkerheten.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.