Förstasidan / Service enligt tema / Trafik och resor

Trafik och resor

Kollektivtrafiken når befolkningscentra och en del av landsbygden. Karttjänster bistår med hjälp vid val av resrutten. Trafiken följer enhetliga, delvis internationella regler. För att framföra ett fordon krävs i allmänhet körkort. Fordonet ska registreras och sedan besiktigas regelbundet. Trafikens miljökonsekvenser får allt större uppmärksamhet.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.