Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Säkerhet och ordning / Försäkringar / Klagomål om försäkningar

Klagomål om försäkningar

Mellan försäkringsbolaget och kunden kan det uppstå meningsskiljaktigheter till exempel om försäkringsersättningar eller försäkringens villkor. Om ärendet inte kan lösas med förhandlingar mellan parterna kan man, beroende på situationen, kontakta antingen trafikskadenämnden, Försäkrings- och finansrådgivningen eller konsumenttvistenämnden. Även domstolsbehandling är ett alternativ.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.