Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Motion och friluftsliv / Jakt och fiske / Jakt

Jakt

En person som avlagt jägarexamen och som innehar giltigt jakttillstånd får jaga. Examen bevisar att den som söker tillståndet är förtrogen med jakt, viltvård och de centrala stadgandena och bestämmelserna. Examina ordnas av viltvårdsföreningarna. Dessutom ska jägarna betala en viltvårdsavgift.

I förutvarande Lapplands län och i vissa kommuner i Uleåborgs län har ortsborna rätt att jaga fritt på statens marker. Jord- och skogsbruksministeriet fattar årligen beslut om jaktlicenser och jaktkvoter.

Jägare som har för avsikt att jaga hjortdjur och storvilt (björn, vildsvin) skall avlägga ett skjutprov. Det finns cirka 300 000 jägare i Finland.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.