Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Miljö och natur / Naturresurser / Vattentillgångar

Vattentillgångar med ämnesord naturen

Finlands natur karaktäriseras av en mångfald av vattendrag, sjöar och älvar. Mängden vattentillgångar varierar beroende på det geografiska läget och årstiderna.

Fastän vi har en stor vattenyta i Finland, är inte mängden vatten så stor eftersom sjöarna är grunda. På grund av detta är ytvattnen i Finland känsliga för förorening. Även Östersjön är känslig för förorening.

Grundvatten är det vatten som sugs upp och samlas under markytan. I Finland används rikligt med grundvatten som hushållsvatten, eftersom det är av bättre kvalitet än ytvatten. Renat ytvatten används som dricksvatten i synnerhet i huvudstadsregionen, Åbotrakten och Uleåborg. Marktäkter, vägsalter, distribution av bränslen, lantbruk och kemikalieolyckor kan förstöra grundvatten. Grundvatten kan också försurna.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.