Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / När en anhörig avlider

När en anhörig avlider med ämnesord försäkring

Då en person dör ger det upphov till sorg men också till många praktiska arrangemang. Sjukhusen och vårdinrättningarna informerar nödvändiga instanser om dödsfallet, men då man överraskas av ett plötsligt dödsfall lönar det sig att be polisen sköta undersökningen av dödsorsaken.

Det är möjligt att i en domstol förklara en försvunnen person död. Ansökan om dödförklaring kan göras när som helst, om de lagstadgade förutsättningarna har uppfyllts.

Församlingarna upplåter gravplatser på sina begravningsplatser också för personer som inte är medlemmar av kyrkan. Bland annat församlingarna och privata begravningsbyråer erbjuder hjälp med begravningsarrangemang. Man kan också själv ta hand om begravningen. Man kan vända sig till exempel till en rättshjälpsbyrå för att få praktisk hjälp med uppgörande av bouppteckning och skötsel av arv.

Efter ett dödsfall får anhöriga och närstående hjälp och råd till exempel av hälsovården, kyrkorna och organisationer.

Den efterlevande maken och barn under 18 år kan få familjepension.

Myndighetstillstånd krävs för att anlägga en begravningsplats och en privat gravplats, liksom också för flyttning av askan från en gravplats till en annan.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

 • Hela landet

 • Ansökan om förmån som motsvarar grupplivförsäkring  blankett
  När en statsanställd person (förmånslåtare) avlider kan dennes anhöriga (förmånstagare) erhålla ekonomiskt stöd som motsvarar arbetstagarens grupplivförsäkring.
  Statskontoret
 • Ansökan om ekonomiskt stöd  e-tjänst
  Det ekonomiska stödet är ingen pension utan en förmån som motsvarar grupplivförsäkring. Det betalas ut till de anhöriga efter en kommunalt eller statligt anställds död. Det ekonomiska stödet är en skattefri engångsersättning vars belopp är beroende av ...
  Keva
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.