Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice

Familj och socialservice med ämnesord arvsskatt

Samhället stöder sina medlemmar på många sätt: med tjänster och inkomstöverföringar. Typen av parförhållande mellan de vuxna inverkar på förvaltning av egendomen, ärvande och barnens ställning. Då en konfliktsituation uppstår kan man söka hjälp hos myndigheter och organisationer som är specialiserade på familjefrågor. Åldrande, skilsmässor och andra förändringar i livssituationen förutsätter ofta kontakt med myndigheter, i synnerhet i hemkommunen och med FPA.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

 • Hela landet

 • Beskattning av arv  länk
  Information om beskattning; arv, bouppteckning och arvsskatt.
  Skatteförvaltningen
 • Gåvoskattedeklaration  e-tjänst
  Med denna e-blankett deklarerar gåvomottagaren en mottagen gåva eller ett köp av gåvokaraktär. Logga in till blanketten med din nätbankskod, ditt elektroniska personkort (EID-kort) eller din Katso-kod (OTP). Om gåvans mottagare är minderårig eller du d...
  Skatteförvaltningen
 • Arvsskatteräknare  länk
  Räknaren för att räkna arvsskatt. Uppgifter som behövs är arvets värde och arvlåtarens dödsår.
  Skatteförvaltningen
 
 
 

Sköt dina ärenden med FPA på nätet! 

E-tjänster för privatpersoner

 
 
 
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.