Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Barnavård / Ensamförsörjarskap och försörjningsplikt

Ensamförsörjarskap och försörjningsplikt

En ensamförsörjare sköter barnen utan stöd från den andra föräldern. Även om barnet bor hos ensamförsörjaren ansvarar bägge föräldrarna för barnets försörjning. Om föräldern som bor på annan ort inte sörjer för barnets underhåll enligt det fritt formulerade avtalet mellan föräldrarna kan underhållsbidrag fastställas för barnet. Detta kan göras genom inbördes överenskommelse mellan föräldrarna eller med ett domstolsbeslut.

Barn har rätt till underhållsbidrag, om den försörjningspliktiga föräldern inte kan betala underhållsstöd eller om barnet juridiskt sett bara har en förälder. Ensamförsörjare och försörjningspliktiga får hjälp av myndigheter och organisationer inom området.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.