Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Åldrande

Åldrande

I avsnittet om åldrande finns länkar till information samt tjänster och blanketter. Om du behöver mer ingående information om frågor som är viktiga för äldre kan du gå till Tjänsteguide för de äldre på Suomi.fi.

En åldrande person vill ofta bo hemma men behöver hjälp med att uträtta vardagliga sysslor. Kommunerna erbjuder flera stödformer för att möjliggöra detta. Samhället stöder bland annat pensionärernas boende och köp av tjänster.

Förutom av kommunerna tillhandahålls hemhjälp av privata tjänsteleverantörer. En del kommuner understöder köp av dylika tjänster t.ex. med servicesedlar. Hushållsavdraget i beskattningen bidrar också till att minska hushållskostnaderna för den som köper servicen.

FPA och arbetspensionsbolagen ger råd i pensionsärenden.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.