Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Åldrande

Åldrande

I avsnittet om åldrande finns länkar till information samt tjänster och blanketter. Om du behöver mer ingående information om frågor som är viktiga för äldre kan du gå till avsnittet för äldre på Suomi.fi.

En åldrande person vill ofta bo hemma men behöver hjälp med att uträtta vardagliga sysslor. Kommunerna erbjuder flera stödformer för att möjliggöra detta. Samhället stöder bland annat pensionärernas boende och köp av tjänster.

Förutom av kommunerna tillhandahålls hemhjälp av privata tjänsteleverantörer. En del kommuner understöder köp av dylika tjänster t.ex. med servicesedlar. Hushållsavdraget i beskattningen bidrar också till att minska hushållskostnaderna för den som köper servicen.

FPA och arbetspensionsbolagen ger råd i pensionsärenden.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 09.04.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret