Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Familj och socialservice / Åldrande

Åldrande

En åldrande person vill ofta bo hemma men behöver hjälp med att uträtta vardagliga sysslor. Kommunerna erbjuder flera stödformer för att möjliggöra detta. Samhället stöder bland annat pensionärernas boende och köp av tjänster.

Förutom av kommunerna tillhandahålls hemhjälp av privata tjänsteleverantörer. En del kommuner understöder köp av dylika tjänster t.ex. med servicesedlar. Hushållsavdraget i beskattningen bidrar också till att minska hushållskostnaderna för den som köper servicen.

FPA och arbetspensionsbolagen ger råd i pensionsärenden.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.