Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Boende och byggande / Skaffande av bostad

Skaffande av bostad med ämnesord ägarbostäder

Man kan köpa en hel bostad eller en del av den eller bo på hyra. I en bostadsrättsbostad köper man rätten att bo i bostaden men inte själva bostaden. Bostadslån är en långfristig förbindelse. Den som köper första bostad är befriad från överlåtelseskatt på bostadsaffären om hen är under 40 år och äger minst hälften av bostaden. En hyresgäst förutsätts betala avtalsenlig hyra och ofta även garantihyra, dvs. hyresdeposition.

Det lever tusentals hemlösa i Finland. Hemlösa har vid behov rätt till hjälp av myndigheterna i sin hemkommun.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.