Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Boende och byggande / Byggande och fastigheter

Byggande och fastigheter med ämnesord grundreparation

Innan byggandet inleds måste man ha en tomt och lagstadgade bygglov. Det är byggarens uppgift att sörja för att byggnaden planeras och byggs i enlighet med bestämmelser, föreskrifter och beviljat tillstånd.

När man gör fastighetsaffärer får man bakgrundsuppgifter från Lantmäteriverkets fastighetsregister och köpeskillingsregistret över fastigheter. Av dem framgår basuppgifter om fastigheten och priserna på tidigare affärer. Jämförelseuppgifter får man också till exempel av köpesummorna på andra fastigheter i området.

Det är möjligt att det krävs tillstånd för sanering, om ändringarna t.ex. påverkar husets fasad. Även skyddade byggnader får repareras. Det är möjligt att förbjuda reparationer som kan skada byggnadens kulturhistoriska värde.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.