Förstasidan / Service enligt tema / Biblioteks- och informationstjänster / Bibliotekstjänster för specialgrupper

Bibliotekstjänster för specialgrupper

Många specialgrupper, såsom synskadade, har egna bibliotekstjänster. Celia är ett specialbibliotek som förmedlar litteratur i tillgängligt format för alla dem, som på grund av skada eller sjukdom inte kan läsa vanliga tryckta böcker. Biblioteket för döva är ett specialbibliotek och en informationstjänst för döva och för teckenspråksområdet. Biblioteket är öppet för alla.

Även till barn och seniorer skaffar biblioteken egna material och erbjuder tilläggstjänster, såsom kurser i informationsteknik. Invandrarbiblioteksverksamheten skaffar litteratur på sällsynta språk.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.