Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Offentlig ekonomi / Statsekonomin och kommunernas ekonomi

Statsekonomin och kommunernas ekonomi

Statens penningaffärer handhas i praktiken av finansministeriet. Till statsekonomin hör statens budgetekonomi samt de fonders ekonomi som står utanför budgetekonomin. Finansministeriet bereder under styrning av Finlands regering årligen ett förslag till statsbudget och vid behov förslag till tillägsbudgetar. Ministeriet lägger också fram ett förslag till anslagsramar för statsfinanserna för de kommande åren. Landets regering fattar beslut om att hänvisa budgetförslagen till riksdagen.

Kommunerna sköter själva sin ekonomi och sina tjänster. Ungefär hälften av alla utgifter finansieras med kommunalskattemedel, en fjärdedel med avgifter och en femtedel med andelar som staten utbetalar.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.