Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Offentlig ekonomi

Offentlig ekonomi med ämnesord bokslut

Med offentlig ekonomi  anses statens och kommunernas ekonomi. Den offentliga ekonomins inkomster omfattar skatter och avgifter, utgifterna utgörs i huvudsak av tjänster som produceras för medborgarna samt underhåll och överföringar i samband med samhällets infrastruktur.

Finansministeriet bereder statsbudgeten under styrning av regeringen. Beslut om fastställande av budgeten fattar riksdagen. Riksdagen kan, om den önskar det, göra ändringar i regeringens budgetförslag.

Statens penningaffärer handhas i praktiken av finansministeriet. Ministeriet följer tillämpningen och förverkligandet av statsbudgeten och svarar för skötseln av statens kassatillgångar.

Riksdagens statsrevisorer och Statens revisionsverk övervakar lagligheten och ändamålsenligheten av handhavandet av statsfinanserna.

Vid behov kan staten ta lån. Riksdagen beslutar om upptagande av lån och i praktiken sköter finansministeriet och Statskontoret lånet.

För kommunernas ekonomi ansvarar kommunfullmäktige som godkänner kommunala budgeter. Höga utgifter inom den offentliga ekonomin, såsom sjukvård, omsorg och grundläggande utbildning, ligger främst på kommunernas ansvar.

Planeringen av den offentliga ekonomin och övriga finansiella lösningar kräver uppföljning av ekonomin. Finansministeriet och olika forskningsinstitutioner följer med samhällsekonomin.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.