Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Offentlig ekonomi

Offentlig ekonomi med ämnesord bokslut

Statens inkomster flyter in från skatter och betalningar. Utgifterna utgörs av verkställandet av statens uppgifter, utbetalning av förmåner till medborgarna och betalningar till kommunerna, vilka i sin tur används för att trygga tjänster och service som medborgarna har rättighet till. Även räntan på statsskulden är en statlig utgift.

Finansministeriet bereder statsbudgeten under styrning av regeringen. Beslut om fastställande av budgeten fattar riksdagen. Riksdagen kan, om den önskar det, göra ändringar i regeringens budgetförslag.

Statens penningaffärer handhas i praktiken av finansministeriet. Ministeriet följer tillämpningen och förverkligandet av statsbudgeten och svarar för skötseln av statens kassatillgångar.

Riksdagens statsrevisorer och Statens revisionsverk övervakar lagligheten och ändamålsenligheten av handhavandet av statsfinanserna.

Vid behov kan staten ta lån. Riksdagen beslutar om upptagande av lån och i praktiken sköter finansministeriet och Statskontoret lånet.

Planeringen av statens budgetförslag och övriga finansiella lösningar kräver uppföljning av ekonomin. Finansministeriet och olika forskningsinstitutioner följer med samhällsekonomin.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 14.01.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret