Suomi.fi förnyas under sommaren 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering

Beskattning och finansiering med ämnesord vårdnad om barn

Det väsentliga inom ekonomin är att inkomsterna och utgifterna är i ett lämpligt förhållande. Det här gäller i lika hög grad den offentliga ekonomin som hushållen. De som arbetar betalar skatt på sina inkomster till kommunerna och staten. Skattemedlen används för finansiering av tjänster som upprätthålls med offentliga medel. Företag och kapitalinkomsttagare betalar skatt på sina vinster. Bankerna förmedlar betalningar och erbjuder olika typer av depositions-, låne- och placeringstjänster.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.