Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Beskattning / Beskattning av egendom

Beskattning av egendom

Skatt betalas bland annat på arv, värdefulla gåvor, hyresinkomster, försäljningsvinster, avkastning på placeringsverksamhet och fastigheter. Med hjälp av olika räknare och skatteklasstabeller på nätet kan du själv uppskatta skattebeloppen.

På fastigheter betalas skatt till kommunen som varje år fastställer en skatteprocent på fastigheterna. I anslutning till köp av en fastighet eller bostadsaktie betalas överlåtelseskatt.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Skriv ut
Dela Suomi.fi länken
X
 
 

Med funktionen Dela Suomi.fi länken kan du lägga det viktigaste innehållet i Suomi.fi till dina bokmärken eller skicka det per e-post till utvalda mottagare. Du kan också dela ut önskat innehåll i Suomi.fi till dina nätverk på de vanligaste webbsamfundstjänsterna.

XML Sidan senast uppdaterad 04.04.2014
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.

Suomi.fi-redaktionen | Statskontoret