Suomi.fi förnyas under året 2017 och ersätter den nuvarande Suomi.fi-portalen, FöretagsFinland-portalen och Suomi.fi:s Arbetsrum som samlar ihop tjänster för myndigheter.Lär känna Suomi.fi:s utvecklingsversion.
Icons / Utility / Close Created with Sketch.

Förstasidan / Service enligt tema / Beskattning och finansiering / Beskattning / Beskattning av egendom

Beskattning av egendom

Skatt betalas bland annat på arv, värdefulla gåvor, hyresinkomster, försäljningsvinster, avkastning på placeringsverksamhet och fastigheter. Med hjälp av olika räknare och skatteklasstabeller på nätet kan du själv uppskatta skattebeloppen.

På fastigheter betalas skatt till kommunen som varje år fastställer en skatteprocent på fastigheterna. I anslutning till köp av en fastighet eller bostadsaktie betalas överlåtelseskatt. I anslutning till köp av första bostad betalas i allmänhet ingen överlåtelseskatt.

Visa innehållet: Mest använda först I alfabetisk ordning

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.