Förstasidan / E-tjänster / Elektronisk identifiering och signatur / Identifiering för minderåriga barn

Identifiering för minderåriga barn

En del e-tjänster kräver elektronisk identifiering av användaren. Beroende på e-tjänsten görs identifieringen antingen med personliga nätbankkoder eller med ett chipförsett kort som innehåller medborgarcertifikat.  E-tjänster som kräver identifiering kan inte användas på en annan persons vägnar.

Vid behov kan föräldrarna använda e-tjänster på barnets vägnar om barnet har egna nätbankskoder eller ett elektroniskt ID-kort och föräldrarna kan använda dessa. Det är inte alla banker som beviljar bankkoder för barn under 15 år. Du får närmare uppgifter om dessa regler på din egen bank.

Det chipförsedda ID-kortet beviljas av polisen. Kortet gäller för fem år. För elektronisk kommunikation skall du förutom kortet också ha en kortläsare och ett gratis kortläsarprogram. Kortläsarprogrammet (mPollux Digisign Client) kan laddas ned gratis från Befolkningsregistercentralens FINEID.fi-sida. Ett chipförsett kort som innehåller medborgarcertifikat och möjliggör identifiering i e-tjänster kan tillåtas till en minderåring om försörjare ger sitt samtycke.

Största delen av de FPA-förmåner som beviljas för vården av barnet söks med förälderns personnummer. Föräldern använder den aktuella e-tjänsten med sin egen personbeteckning. Uppgifter som endast kan sökas med barnets personliga uppgifter är bl.a. beslut om sjukvårdsersättningar, handikappbidrag för under 16-åringar samt familjepension.

Ytterligare information

Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.