Förstasidan / E-tjänster / Blankettformer / E-tjänster

E-tjänster

Med e-tjänster (elektroniska kommunikationstjänster) avses blanketter som ifylls och sänds elektroniskt. En del av de här e-tjänsterna är enkla webblanketter, medan andra är flerdelade e-tjänster som framskrider steg för steg.

Uppgifterna i en e-tjänst kan ifyllas och sändas direkt från datorn. När du har fyllt i de nödvändiga uppgifterna, kan du sända dem elektroniskt till mottagaren. När sändningen lyckas får du en kvittenssida av vilken framgår blankettens mottagningstid och sändningsnummer. Uppgifterna på blanketten förmedlas till den mottagande organisationen via skyddade förbindelser. Du känner igen en skyddad förbindelse exempelvis på adressen i adressfältet. I en skyddad förbindelse börjar adressen med https (inte http).

Identifiering

En del e-tjänster kräver att man identifierar sig för att få använda tjänsten. Beroende på blanketten görs identifieringen med antingen ett certifikatkort, bankkoder eller mobil id. De identifieringssätt som erbjuds fastställs alltid av blankettens ansvarsorganisation. Om du använder bankkoder för att identifiera dig, ska koderna vara personliga. De får inte vara förknippade exempelvis med företags- eller föreningsverksamhet.

I vissa e-tjänster är det möjligt att använda Katso-autentisering av organisationer. Katso-autentisering fordrar att du skaffar Katso-koder.

Elektronisk signatur

En del av e-tjänsterna kräver elektronisk signatur eller e-signatur innan de skickas. Beroende på tjänsten görs identifieringen antingen med ett certifikatkort, med bankkoder eller med mobil id.


Tjänsten innehåller även webblanketter som kräver e-signatur av två eller flera personer. Den första som undertecknar blanketten förmedlar uppgiften om blanketten till följande undertecknare och denna vid behov till följande. Tjänsten vägleder användarna att lägga till signaturer och meddelar när antalet signaturer är tillräckligt. Sedan kan blanketten sändas vidare till den mottagande organisationen.

Anvisningar

E-tjänster innehåller ofta tips om fälten som skall ifyllas. De visas i bläddrarens statusfält (status bar, det gråa området i nedre kanten av webbläsarfönstret), när markören flyttas till fältet som skall ifyllas.

Anvisningar om ifyllning

I de flesta e-tjänster finns det en länk till separata anvisningar om ifyllning. Anvisningen öppnas i ett nytt webbläsarfönster och kan alltså hållas öppen då blanketten ifylls. Anvisningarna gällande blanketten kan i vissa fall omfatta flera sidor.

Kontroller och felanmälningar

Det ingår ofta kontroller av uppgifterna i ett fält i elektroniska blanketter. Kontrollerna utförs t.ex. då man förflyttar sig från ett fält till ett annat och i samband med att blanketten sänds. Man får en felanmälan om en obligatorisk uppgift har inmatats i fel form eller om den saknas helt.

Tips för användning av e-tjänster och webblanketter

  1. Börja med att läsa anvisningarna som följer med webblanketten eller e-tjänsten.
  2. Ta en titt på alla fälten på blanketten och ha alla uppgifter och material som du behöver för att fylla i blanketten nära dig. Observera att uppgifterna inte registreras under pågående ifyllning i alla webblanketter. Uppgifterna som ifyllts går vidare samtidigt som blanketten sänds. I en del blanketter med flera delar och e-tjänster som kräver identifiering, registreras uppgifterna också då man t.ex. förflyttar sig från en del till en annan. I de här fallen utnyttjas s.k. användarsessioner.
  3. Blanketterna innehåller i allmänhet såväl obligatoriska som frivilliga uppgifter. De obligatoriska uppgifterna kan utmärkas t.ex. med symbolen *. Det är i allmänhet inte möjligt att sända blanketten, om inte de obligatoriska uppgifterna är ifyllda.
  4. Läs och kontrollera uppgifterna som du fyllt i innan du sänder dem.
  5. Skriv ut den ifyllda blanketten, om det är möjligt. E-tjänster som kräver identifiering kan också ha ett separat personligt arkiv där du kan lagra blanketterna.
  6. Kontakta organisationen som svarar för blanketten, om du behöver ändra något i uppgifterna som du har sänt.
Gå till Medborgarrådgivningens webbtjänst.
Gå till Suomi.fi:s Arbetsrum - information och tjänster för myndigheter.
Gå till Företags Finland webbtjänst.