suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Katso-tunnistusta käyttävien edunvalvojien ohje

Jos edunvalvojalla on ollut aiemmin käytössään Katso-tunniste edunvalvonnassa olevan aikuisen henkilön puolesta asiointiin, voi hän saada vastaavat valtuudet Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelun kautta.

Tämä on väliaikainen menettely, jotta edunvalvoja voi jatkaa edunvalvottavan asioiden hoitamista sähköisesti vastaavalla tavalla kuin Katso-tunnistusta käyttäessään.

Menettelyyn tulee muutoksia alkuvuoden 2021 aikana.

Toimi seuraavasti

1. Tee hakemus valtuuden rekisteröimiseksi

Merkitse valtuuttajaksi edunvalvontaan määrätty päämies ja valtuutetuksi edunvalvoja. Merkitse valtuutetuksi edunvalvontatoimisto (organisaation nimi ja Y-tunnus), jos se on määrätty tuomioistuimen tai maistraatin päätöksessä edunvalvojaksi.

Valitse valtuusasioiksi vain edunvalvonnan laajuutta ja Katso-rooleja vastaavat valtuusasiat. Voit tarkastaa Katso-palvelusta käytössä olleiden valtuutusten nimet ja sisällön sekä tutustua eri asiointipalvelujen ohjeisiin Suomi.fi-valtuuksiin siirtymiseksi.

2. Tulosta valtuushakemus

3. Lisää hakemukseen edunvalvojan Katso-tunniste

Kirjoita käsin valtuutetun tietojen viereen edunvalvottavan asioiden hoitamisessa käytössä oleva Katso-tunniste (esimerkiksi ”Katso-tunniste: 123456”).

4. Allekirjoita valtuushakemuksen tuloste

Hakemuksen allekirjoittaa edunvalvoja.

Jos edunvalvoja on edunvalvontatoimisto, hakemuksen allekirjoittavat kyseisen organisaation nimenkirjoitusoikeudelliset.

5. Toimita valtuushakemus käsiteltäväksi

Voit toimittaa hakemuksen käsiteltäväksi 

Toimita hakemuksen liitteenä

  • kopio tuomioistuimen tai maistraatin päätöksestä edunvalvonnasta
  • kopio allekirjoittajan passista tai poliisin myöntämästä henkilökortista.

Jos edunvalvoja on edunvalvontatoimisto, joka ei ole julkisyhteisö, toimita lisäksi allekirjoittajien nimenkirjoitusoikeuden osoittava asiakirja.

Edunvalvottavan puolesta asiointi

Rekisteröidyissä asiointivaltuuksissa:

  • Edunvalvonnassa oleva henkilö on valtuuttaja.
  • Edunvalvoja on valtuutettu.

Jos valtuutettu on yksityishenkilö (henkilötunnus), hän voi asioida valtuuttajan puolesta Suomi.fi-valtuuksiin rekisteröidyillä valtuuksilla.

Jos edunvalvoja on edunvalvontatoimisto (Y-tunnus), asiointivaltuudet on annettu organisaatiolle. Jotta yksittäinen työntekijä (henkilötunnus) voisi asioida edunvalvontaan tarkoitetuilla valtuuksilla, organisaation tulee antaa hänelle valtuus, joka on tyyppiä edustamisvaltuus ja joka on annettu samoihin valtuusasioihin kuin saaduissa asiointivaltuuksissa. Ohjeet valtuuden antamiseen yrityksenä tai yhteisönä

Asiointi sähköisissä palveluissa

Jotta edunvalvoja voi asioida edunvalvottavan puolesta sähköisissä asiointipalveluissa, hänellä tulee olla henkilökohtaiset tunnistautumisvälineet (esim. pankkitunnukset). Lisätietoa tunnistuksesta

Kun edunvalvoja tunnistautuu asiointipalveluun, hän voi valita toisen puolesta asioinnissa henkilön, jonka asioita hän hoitaa edunvalvojana.