suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ge respons

Ge respons på Suomi.fi-tjänsterna med responsblanketterna. Observera att responsen inte besvaras. Du kan inte inleda ett ärende eller fråga efter detaljer om hur ärendet framskrider.

Suomi.fi-tjänsternas responsblanketter

Ge respons om Suomi.fi-meddelandenÖppnas i ett nytt fönster.

Ge respons om Suomi.fi-meddelandens mobilapplikationÖppnas i ett nytt fönster.

Ge respons om Suomi.fi-fullmakterÖppnas i ett nytt fönster.

Ge respons om Suomi.fi-webbtjänstenÖppnas i ett nytt fönster.

Behöver du hjälp med att använda Suomi.fi?

Medborgarnas kundservice hjälper medborgare att använda Suomi.fi-tjänsterna. Mer information från Medborgarrådgivningen.

Kundtjänst för organisationer hjälper företag och samfund att använda Suomi.fi-tjänsterna. Mer information om kundtjänsten för organisationer.