suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Yrkesvals- och karriärvägledning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Yrkesvals- och karriärvägledningen hjälper dig då du funderar på utbildnings- och karriäralternativ och för att klargöra situationen i olika livssituationer. När du diskuterar konfidentiellt med TE-tjänstens psykolog som är insatt i utbildning, karriär och dess ändringar blir du hörd och psykologen sätter sig in i din sak i all lugn och ro. När du beskriver din situation och dina önskemål för någon annan får du själv en bättre uppfattning om vad det lönar sig för dig att sträva efter och hur du kan komma närmare dina mål.

En vägledningsdiskussion varar ca en timme och du kan komma och diskutera en eller flera gånger med samma psykolog. I vägledningen kan utöver diskussioner även ingå psykologiska tester, utbildnings- eller arbetsprövning och mellanuppgifter. Tjänsten är gratis för kunden.

Du får hjälp av karriärvägledningen om du till exempel har följande frågor:

  • Vilka mål för arbetslivet eller studierna lönar det sig för mig att ställa i min nuvarande livssituation?
  • Inom vilken bransch eller till vilken utbildning ska jag rikta mig, kunde jag byta bransch?
  • Vad är jag intresserad av, vad är viktigt för mig?
  • Vad kan jag, vilka är mina starka sidor och vad kunde jag utveckla vidare?
  • Hur mycket är jag färdig att satsa för att nå mina mål?
  • Hur påverkar mitt hälsotillstånd mina val?
  • Hur ska jag välja när allt är intressant eller då inget är intressant?

Gör så här

Det går att boka tid för den nationella telefon- eller videovägledningen per e-tjänst eller genom att ringa karriärvägledningen. Telefonvägledning kan också fås utan tidsbokning genom att under tjänstetiden ringa karriärvägledningsnumret.

Ett personligt besök sker efter tidsbokning på arbets- och näringsbyrån. Se tidsbokningens uppgifter under de lokala tjänsterna på hemsidan för arbets- och näringsbyrån i ditt område.

För vem och på vilka villkor

En person i arbetsför ålder eller som avslutar grundskolan, som behärskar finska eller svenska tillräckligt och som funderar på sina yrkesval eller har frågor om karriärer och som vill få hjälp för att klargöra sina planer kan delta i yrkesvals- och karriärvägledningen. Du behöver inte vara arbetssökande för att delta i tjänsten. En del arbets- och näringsbyråer kan erbjuda vägledning även på andra språk, vid behov via tolk. En förutsättning för telefonvägledning är tillräcklig hörsel och förmågan att prata om sin egen situation. För videovägledning måste kunden ha de datatekniska redskap som behövs för en videoförbindelse och en tillräckligt snabb internetuppkoppling.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerMellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 8.6.2020