suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Statskontoret

Yrkessjukdom

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Statskontoret ersätter personer som är anställda hos staten för yrkessjukdomar.

Därtill ersätts bland annat yrkessjukdomar som har drabbat stödsysselsatta personer i arbetsförsök eller arbetslivsträning samt avtalsbrandkåristers yrkessjukdomar.

Ersättningarna grundar sig på lagstiftningen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Gör så här

Om det finns misstanke om en yrkessjukdom, fyll i den elektroniska olycksfalls-/yrkessjukdomsanmälan.

Olycksfallsombudsmannen får ett meddelande om din anmälan. När hen har granskat och bekräftat meddelandet kommer du att få en bekräftelse via e-post.

Om Statskontoret behöver mer information för att hantera ärendet kontaktar vi dig.

För vem och på vilka villkor

Med yrkessjukdom avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar en sjukdom som sannolikt huvudsakligen har orsakats av att en arbetstagare har exponerats för en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet.

De vanligaste yrkessjukdomarna är hörselskador, utslag och lungsjukdomar. I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar stadgas även att vissa smärttillstånd i övre extremiteterna ska ersättas.

Tjänsten gäller bland annat för:

  • personer som har ett tjänsteförhållande till staten samt
  • yrkessjukdomar hos stödsysselsatta personer i arbetsprövning eller arbetslivsträning och
  • yrkessjukdomar hos oförsäkrade avtalsbrandkårister.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Servicen tillhandahålls av

Statskontoret

Ansvarig för tjänsten

Statskontoret
Ansvarig för texten: Statskontoret
Uppdaterad: 19.10.2023