suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ytterligare information om systemet med FLEGT-licenser

  • Webbsida

Livsmedelsverket ansvarar för användningen av Finlands nationella stöd, Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt övervakar att EU:s förordni ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 26.4.2019