suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Vetenskaplig rådgivning

  • Webbsida

Fimea kan utifrån en skriftlig begäran enligt övervägande från fall till fall komma med vetenskaplig rådgivning i fråga om dokumentation som gäller kvaliteten, effekten och säkerheten hos läkemedelspr ...

Läs mer

Kontaktuppgifter

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 18.3.2021