suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Väg- och nyttjanderätter

  • Webbsida

På denna webbsida finns mera information om hur du ansöker om enskild vägförrättning och servitutsförrättning. Där finns också information om innehållet i lantmäteriförrättningarna.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, nordsamiska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 14.8.2020