suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Tullen

Vad är transitering?

  • Webbsida

Företag kan transportera andra än kommersiella varor tillfälligt utan tulldeklaration genom att inge till Tullen ett ATA-carnet-dokument. En ATA-carnet används vid tillfällig införsel eller utförsel av icke-kommersiella varor exempelvis till utställningar eller mässor.

Tjänster

Ansvarig för texten: Tullen
Uppdaterad: 18.9.2023