suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Understöd för övergång till lågtemperaturfjärrvärme

  • Webbsida

ARA kan bevilja understöd under åren 2022-2023 för byte av fjärrvärmeanläggningar med låg temperatur i bostadshus samt för reglering och balansering av uppvärmningssystemet. Understödet beviljas ur statens bostadsfond och anslagets storlek fastställs årligen

i statsbudgeten. Understödets belopp för år 2022 var sammanlagt 10 miljoner euro. Det fastställda anslaget för 2023, vilket är gemensamt för ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Uppdaterad: 2.2.2023