suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Understöd för invånarnära bostadsandelslag

  • Webbsida

Genom understödet för invånarnära bostadsandelslag stödjer ARA grundandet av invånarnära bostadsandelslag och pilottestning av en modell för bostadsandelslag.

Invånarnära andelslagsboende är en boendeform som innebär att medlemmarna i andelslaget tillsammans fattar beslut om ärenden som berör boendet. Ett invånarnära bostadsandelslag är ett gemensamt boende där andelslaget är en demokratisk organ ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)
Uppdaterad: 23.3.2022